Piotr Szwedo

note /search

International Public Law - calosc wykladu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Polityka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1022

Int'l Public Law   -       real legal system   Int'l community is composed of sovereign states and int'l governmental organizations (basically of all parties acting in int'l relations)       14.10.2011   Characteristics of int'l community (IC sovereign states /196 + Palestine/ and intergovernment...

Podstawy prawa - wykłady - Tworzenie prawa

  • Propedeutyka prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2506

System prawny składa się z nauk prawnych: Hipotezy - określa adresata normy prawnej, Dyspozycja - określa wzór po winnego postępowania, Sankcja - wskazuje na konwencje niezastosowania się zgodnie z normy prawnej (dyspozycja). Przepis - jednostka redakcyjna tekstu prawnego. 2 sposoby przekroczenia ...