Paweł Piasecki

note /search

Opracowanie odpowiedszi z grup z kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Superskalarność - Wprowadzają nie tylko przesunięcie w czasie etapów przetwarzania poleceń ale też możliwość równoległego wykonania tych samych etapów. Wymaga to zbudowania jednostek wykonawczych w CPU. Wydajność procesora superskalarnego rośnie ale nie proporcjonalnie do liczby zdublowanych torów ...

Pytania i odpowiedzi egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

1.Co to jest procesor, jak się je wykonuje? Procesor: - urządzenie cyfrowe - sekwencyjnie przetwarza informacje w sposób zadany z zewnątrz. (potrafi pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy) - wykonywany zwykle jako

Podstawy programowania obiektowego-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2170

Zapisywanie prostych algorytmów w formie schematu blokowego. 1a. Zapisz w postaci słownej algorytm znajdowania pierwiastków równania kwadratowego ax²+bx+c=0, przyjmując założenia : a≠0 oraz b² 4ac. 1b. Jak zmieni się algorytm jeśli zr...

Budowa programu w języku java-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1211

Proces rozwiązywania zadania, nieformalna specyfikacja ( wejściowo wyjściowa ) problemu, algorytm, formy zapisu algorytmu, język programowania, budowa programu w języku Java. Algorytm programisty ( fazy procesu rozwiązywania zadania): analiza problemu sformułowanie algorytmu implementacja ( wyko...

Definicja klasy, tworzenie obiektów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Definicja klasy, tworzenie obiektów. Porównanie i kopiowanie obiektów. // Przykład ilustruje różne możliwości występujące przy definiowaniu klasy public class Czas { // definicje pól private int godz; private int min; private int sek; //konstruktory ;

Hierarchia klas, dziedziczenie, polimorfizm-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Hierarchia klas. Dziedziczenie. Polimorfizm. public class Ksiazka { String tytul; String autor; int rok; // rok wydania String wydawnictwo; Public Ksiazka( String tytul, String autor, int rok, String wydawnictwo) {this.tytul= new String(tytul); // żeby utworzyć kopię napisu } String dajTytu...

Instrukcje języka Java-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Instrukcje jezyka Java. Instrukcja jest elementarną jednostką wykonywania programu. W programach w języku Java każda instrukcja zakończona jest średnikiem ";" (średnik jest terminatorem

Klasy i metody abstrakcyjne, interfejsy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Klasy i metody abstrakcyjne, interfejsy. Typy uogólnione. Klasa abstrakcyjna - klasa która jest zadeklarowana jako abstract Nie wolno tworzyć biektów takiej klasy, ale wolno po niej dziedziczyć. Klasa abstrakcyjna może ( ale nie musi...

Kolekcje w Javie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Kolekcje w Javie. Kolekcja - obiekt umożliwiający przechowywanie i przetwarzanie wielu obiektów ( elementów kolekcji). W przeciwieństwie do tablic jej rozmiar może się zmieniać i jej elementami mogą być tylko obiekty ( referencje). Pełny opis hierarchii klas kolekcyjnych można znaleźć w helpie ( J...

Podstawowe elementy języka java-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Podstawowe elementy języka :, zmienna, stała, operator, wyrażenie, instrukcja. Typy danych języka Java i związane z nimi operatory. Identyfikator (nazwa). Nazwa może być zbudowana z liter, cyfr i znaku "_" (jest traktowany jako litera...