Paweł Bogacz - strona 9

Koszty a produkcja - Funkcja produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

KOSZTY A PRODUKCJA Max. zysków (min. strat)jest możliwa przy wykorzystaniu reguły produkcji. MC = MR Krzywe kosztów i utargów krańcowych wykorzystywane w analizie marginalnej nie umożliwiają decyzji o zaniechaniu produkcji e przypadku gdy firma generuje straty. Ponadto analiza wymaga uwzględnien...

Koszty a wybór technologii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

KOSZTY I WYBÓR TECHNOLOGII Przejście od krzywej produkcji do funkcji kosztów wymaga znajomości cen wykorzystywanych czynników produkcji. Krzywa kosztów całkowitych pozwala na wykreślenie krzywej kosztów krańcowych ilustrującej przyrost kos...

Krańcowa produkcyjności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

KRAŃCOWA PRODUKCYJNOŚCI - nie odpowiada potocznemu znaczeniu słowa produkcyjność, rozumianego jako produkt przecietny(wydajnosc). Obserwujemy nastepnie zalezność między kształtowaniem się produkcyjności przecietnej i krancowej. „jeżeli krańco...

Krzywa obojętności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr, które są dla konsumenta obojętne. Oznacza to, że każda z tych kombinacji daje konsumentowi takie samo zadowolenie, czyli ten sam poziom całkowitej użyteczności. Analizujemy...

Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1519

maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie Maksymalizacja zysku zależy nie tylko od wysokości przeciętnych i krańcowych kosztów produkcji, ale także od wysokości ceny rynkowej. Cena rynkowa w modelu konkurencji doskonałej jest dana i n...

Modele rynku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

MODELE RYNKU W gospodarce rynkowej można wyróżnić cztery podstawowe modele struktur rynkowych. Są nimi: a) konkurencja doskonała b) monopol czysty (pełny, absolutny) c) konkurencja monopolistyczna d)

Monopol - monopson

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Monopol W ekonomii pojęcie monopol określa formę rynku będącą przeciwieństwem konkurencji doskonałej, charakteryzującą się występowaniem tylko jednego podmiotu po stronie popytu lub podaży. Właściwości czystego monopolu (pure

Narzędzia analizy ekonomicznej - Dane ekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ MODEL - stosowane uproszczenie rzeczywistości MODELE- teorie ekon. zawierają szereg założeń upraszczających dot.sposobu zachowania się ludzi. Model stanowi w pewnym sensie ramy pozwalające zorganizować sposób myślenia o danym zagadnieniu Pomiędzy modelem a zestawem...

Nieproporcjonalność wzrostu produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

NIEPROPORCJONALNOŚĆ WZROSTU PRODUKCJI - uwidacznia się przy badaniu produkcyjności jednego i jednorodnego produktu. Przy angażowaniu ograniczonej liczby czynników zmiennych i dominującej roli jednego z nich wzajemne oddziaływanie różnych układów produkcyjności, różnych czynników zmiennych radykalnie...

Optimum ekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

Ten punkt wyznacza optymalne rozmiary produkcji w przedsiębior­stwie, nazywany jest on optimum ekonomicznym: Produkcja (Q) Jak wynika z rysunku, zwiększanie rozmiarów produkcji, poza wyznaczone optimum ekonomiczne, przyniosłoby zmniejszenie zysku przed­siębiorstwa, gdyż od tego punktu