Paweł Bogacz - strona 5

Metody badań marketingowych - badania długookresowe

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Metody badań marketingowych. Badania marketingowe - polegają na gromadzeniu, opracowywaniu i analizie informacji koniecznych do podjęcia decyzji marketingowych jako decyzji opartych na prymacie ( istnieniu ) rynku W zależności od okresu czasu , którego mają dotyczyć wyróżnia się : * badania dł...

Miejsce i funkcje cen w marketingu - omówienie

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Miejsce i funkcje cen w marketingu. Strategia cenowa jest to świadome planowanie, konstruowanie struktury cen w relacji ( w zależności) od potrzeb konsumentów, cech produktów, konkurencji. Ponad to strategia winna ujmować w sobie elastyczność cenowa w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu...

Mikrootoczenie - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) - zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w powiązaniu z określonymi dostawcami, klientami, pośrednikami oraz wśród określonej grupy konkurentów Metody analizy...

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa i metody jego badania

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa i metody jego badania. Otoczenia marketingowe przedsiębiorstwa składa się z dwóch warstw: Mikorotoczenie Czyli otoczenie bliższe. Jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w powiązaniu z: - dostawcami - k...

Planowanie działalności marketingowej - omówienie

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Planowanie działalności marketingowej. W planowaniu działalności marketingowej, można przyjmować dwa kryteria podziału: 1) Czasu tj. jakiego przedziału czasu analizowana działalność dotyczy 2) Wagi problemu Ad 1) wydzielamy trzy rodzaje planowania: a) Strategiczne – plan opisujący w jaki...

Wybór koncepcji marketingu - mix a rynek docelowy przedsi_biorstwa

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Wybór koncepcji marketingu – mix a rynek docelowy przedsiębiorstwa. Marketing mix nazywa znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwa czynniki (zmienne), które łączne są razem po to aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix ...

Elementy modelu i zasady wyboru konsumenta

 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

1) Elementy modelu i zasady wyboru konsumenta Na zachowanie się konsumenta mają wpływ: - Dochody konsumenta – środki dostępne na zakup dóbr - ceny poszczególnych dóbr - gusta i preferencje pozwalające uszeregować różne kombinacje dóbr wg stopnia satysfakcji dostarczanej konsumentowi - dążenie...

Istota przewagi komparatywnej w produkcji i wymienia

 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

ISTOTA PRZEWAGI KOMPERATYWNEJ W PRODUKCJI I WYMIANIE Prawo komparatywnej przewagi – przewaga rynkowa wynikająca ze specjalizacji w produkcji takiego dobra, którego koszt alternatywny wytwarzania jest najmniejszy. Najbardziej efektywna wymiana rynkowa powinna prowadzić do wymiany tych dóbr na te...

Rozwiązanie problemu minimalizacji kosztów - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

ROZWIĄZANIE PROBLEMU MINIMALIZACJI KOSZTÓW DLA ZADANEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI Izokwanty – krzywe pokazujące wszystkie możliwe kombinacje czynników produkcji, przy użyciu których można wyprodukować pewną ilość dobra. Izokoszta - zbiór kombinacji wyników produkcji, dla których poziom kosztu bę...

Jakość - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

Nowoczesne definiowanie ujmuje jakość jako: Relację-stopień w jakim określona klasa obiektów ma odpowiadać potrzebom określonej społeczności użytkowników, stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Zbiór właściwości- ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością...