Paweł Bogacz - strona 3

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 126
Wyświetleń: 490

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego dla wybranego produktu Wkrętarka akumulatorowa– przenośne elektryczne urządzenie mechaniczne zasilane ładowanymi w sieci akumulatorami na prąd stały. Służące do wkręcania i wykręcania śrub,

Makrootoczenie - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Otoczenie: makrootoczenie (otoczenie dalsze, ogólne) - mikrootoczenie (otoczenie bliższe, operacyjne) - organizacja Schemat otoczenia Firma- otoczenie rynkowe- ekonomiczne, technologiczne, demograficzne, polityczno prawne, społeczno k...

Marketing - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

MARKETING: 1) ujęcie tradycyjne (przed II wojną światową) – czynności zbytu wyrobów, wykonywane przy zastosowaniu mniej lub bardziej wyrafinowanych metod i technik oddziaływania na nabywcę 2) ujęcie klasyczne (do lat 70-ych XX wieku) – oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wsz...

Marketingowe koncepcje działalności gospodarczej

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Marketingowe koncepcje działalności gospodarczej: 1) koncepcja produkcji – konsumenci faworyzują produkty, które są szeroko dostępne i mają niską cenę. Kadra kierownicza koncentruje się na osiągnięciu wysokiej wydajności produkcji i szerokiej dystrybucji, zagrożeniem jest niska jakość produktu ...

Podział rynku - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Podział rynku w ujęciu poszukiwania rynku docelowego: 1) rynek potencjalny 2) rynek dostępny a. kwalifikowany rynek dostępny b. rynek obsługiwany (docelowy) c. rynek spenetrowany Rynek potencjalny – zbiór nabywców przejawiających pewien poziom zainteresowania określonym dobrem lub usługą ...

Produkt - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Budowa produktu: - rdzeń produktu – cechy produktu wypełniające podstawowe jego funkcje i zaspokajają podstawowe potrzeby (konstrukcja, skład itp.) - produkt rozszerzony – cechy uzupełniające produkt (kształt, wyposażenie dodatkowe itp.) - produkt potencjalny – cechy poszerzające produkt (kolor...

Mechanizm rynkowy - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

MECHANIZM RYNKOWY, POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI POPYTU ORAZ JEJ RODZAJE Mechanizm rynkowy jest regulatorem wymiany towarów na poziomie utrzymującym równowagę popytu i podaży. Częściami składowymi mechanizmu rynkowego są popyt, podaż oraz cena (popyt – ilość dobra jaką nabywcy chcą zakupić przy różnych ...

Optimum przedsiębiorstwa w warunkach rynku doskonale konkurencyjnego -...

 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO Rynek doskonale konkurencyjny składa się z bardzo dużej ilości, niezależnych od siebie (zatomizowanych) producentów i kupujących. Podmioty te są zbyt małe, by mogły wpływać na poziom cen sprzedawanych przez siebie wyrobów. Nie...

Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

Nominanta- zmienna której poziom jest dany Stymulanta- zmienna której poziom nie może być niższy od danego. De stymulanta- zmienna której poziom nie może być wyższy od zadanego Karta kontrolna- narzędzie kontroli określa czy produkt spełnia warunki jakości

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego - projekt

 • Paweł Bogacz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego dla wybranego produktu Wkrętarka akumulatorowa– przenośne elektryczne urządzenie mechaniczne zasilane ładowanymi w sieci akumulatorami na prąd stały. Służące do wkręcania i wykręcania śrub,