Paweł Bogacz - strona 4

Gospodarka rynkowa - System gospodarczy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 483

Gospodarka rynkowa, system gospodarczy, w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania (dziedziny wytwarzania, konkretne produkty), a także podział wytworzonych produktów pomiędzy poszczególne jednostki dokonuje się główni...

Oznaczenia bezpieczeństwa produktów KEYMARK - wykład

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Oznaczenia bezpieczeństwa produktów KEYMARK – jest kluczem europejskiego rynku. Powstały w 1992 roku KEYMARK zajmuje się elektrotechniczną standaryzacją, utworzoną przez Komisję Europejską. Wszystkie kraje członkowskie dysponują jednakowymi znakami jakościowymi, z wyjątkiem Austrii, Szwecji i Fr...

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu Istotnym elementem działalności marketingowej mającej wpływ na efektowne działania jest dystrybucja. Dystrybucja są to drogi (kanały dystrybucyjne), którymi przemieszczamy produkty od wytwórcy do ostatecznych odbiorców. Dystrybucja obejmuje wszelkie d...

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2709

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu Istotnym elementem działalności marketingowej mającej wpływ na efektowne działania jest dystrybucja. Dystrybucja są to drogi (kanały dystrybucyjne), którymi przemieszczamy produkty od wytwórcy do ostatecznych odbiorców. Dystrybucja obejmuje wszelkie d...

Orientacjeprowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Koncepcje (orientacje) prowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych. Wyróżniamy 4 fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: a) orientację produkcyjną b) orientacje sprzedażową c) orientację na klienta, czyli marketingową ( we współczesnym rozumieniu terminu „marketing”) d)marketing st...

Miejsce i funkcje cen w marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1435

Miejsce i funkcje cen w marketingu. Strategia cenowa jest to świadome planowanie, konstruowanie struktury cen w relacji ( w zależności) od potrzeb konsumentów, cech produktów, konkurencji. Ponad to strategia winna ujmować w sobie elastyczność cenowa w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu...

Elementy modelu i zasady wyboru konsumenta - zachowanie konsumenta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

1) Elementy modelu i zasady wyboru konsumenta Na zachowanie się konsumenta mają wpływ: - Dochody konsumenta – środki dostępne na zakup dóbr - ceny poszczególnych dóbr - gusta i preferencje pozwalające uszeregować różne kombinacje dóbr wg stopnia satysfakcji dostarczanej konsumentowi - dążenie...

Definicja jakości - Relacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Nowoczesne definiowanie ujmuje jakość jako: Relację-stopień w jakim określona klasa obiektów ma odpowiadać potrzebom określonej społeczności użytkowników, stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Zbiór właściwości- ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością...

Podział działań dotyczących zarządzania jakością - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 455

Podział działań dotyczących zarządzania jakością: działania o charakterze kierowniczym i ekonomicznym: ogólna polityka, planowanie, organizowanie, dobór personelu, stymulowanie. działania o charakterze technicznym: projektowanie, specyfikacja wymagań, procesy produkcji, oprzyrządowanie,

Koncepcje prowadzenia przez przedsiębiorstwa dzia_a_ rynkowych

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Koncepcje (orientacje) prowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych. Wyróżniamy 4 fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: a) orientację produkcyjną b) orientacje sprzedażową c) orientację na klienta, czyli marketingową ( we współczesnym rozumieniu terminu „marketing”) d)marketing st...