Paweł Bogacz - strona 12

note /search

Teoria podaży

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

TEORIA PODAZY 1.Celem funkcjonowania przedsiębiorstw jest max. zysków. 2.Max.zyskow wymaga min. kosztów wytwarzania przy każdych rozmiarach produkcji. 3.Optymalizacja rozmiarów produkcji polega na ustaleniu wielkości produkcji zapewniającej max. sumy zysków ekonomicznych. 4.Optymalne rozmiary p...

Teoria popytu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

TEORIA POPYTU -reakcje popytu na zmiany cen i dochodów Kategorie popytu możemy rozpatrywac w ujęciu mikro i makroekonom. W ujęciu mikroekonomicznym wyróżniamy popyt INDYWIDUALNY i RYNKOWY (tj. uzyskiwany jako suma popytów indywidualnych mierzonej ilościowo) W ujęciu makroekonomicznym mówimy o pop...

Użyteczność

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

UŻYTECZNOŚĆ to suma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobra. Użyteczność krańcowa to zadowolenie, jakiego doznaje konsument z konsumpcji każdej kolejnej jednostki tego samego dobra lub usługi; użyteczność całkowita to suma zadowolenia z konsumpcji lub posiadania wszystkich jedno...

Utarg Całkowity i Utarg Krańcowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2037

Utarg Całkowity i Utarg Krańcowy Utarg krańcowy--- MR=∆U/∆K ∆U-przyrost utargu przy wzroście produkcji o jedną jednostkę ∆K- równa się zmianie utargu całkowitego ze sprzedaży dodat...

Wady rynków konkurencyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

WADY RYNKÓW KONKURENCYJNYCH: Rynek nigdy nie jest doskonały, może być postrzegany jako wręcz niesprawiedliwy, dlatego, że dochód społeczności kraju (regionu) nigdy nie jest równomiernie rozłożony. Rynki nie muszą być efektywne- „ZJAWISKO EFEKTÓW ZEWNĘYTRZNYCH”. Dobra produkowane na rynku mogą być...

Współczynnik krzyżowej elastyczności cenowej popytu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Popyt na określone dobro jest także uzależniony od ceny innych dóbr; stopień reakcji popytu na dane dobro na zmiany cen innych dóbr wyraża WSPÓŁCZYNNIK KRZYŻOWEJ (mieszanej)ELAST.CENOWEJ POPYTU EDX(PY)= delta dx/dx- procentowa zmiana popytu na dobro x delta py/py-procentowa zmiana ceny na dobro y...

Zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

ZADANIE Podana jest funkcja popytu względem ceny w postaci tabeli. Sporządź wykres. Oblicz współczynniki elastyczności cenowej popytu przy podanych cenach. Oblicz utarg całkowity osiągany przy poszczególnych cenach. W przeważającej liczbie przypadków popyt zmienia się w przeciwnym kierunku w stosu...

Zasadnicze elementy teorii produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

ZASADNICZE ELEMENTY TEORII PRODUKCJI Ponieważ funkcje kosztów stanowią funkcje odwrotne w odniesieniu do funkcji produkcji uzasadnionym staje się nawiązanie do podstawowych elementów teorii produkcji TEORIA PRODUKCJI Czynniki produkcji ...

Elastyczność dochodowa popytu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Elastyczność dochodowa popytu Istotnym elementem wpływającym na poziom oraz strukturę popytu konsumpcyjnego jest wielkość dochodu, jakim rozporządza nabywca. Reakcję popytu na zmianę dochodu mierzy się dochodową elastycznością popytu. ...

Prawo wydajności proporcjonalnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

PRAWO WYDAJNOŚCI PROPORCJONALNEJ Prawo to działa w warunkach zmienności wszystkich czynników wytwórczych a wiec zmienności w długim okresie Prawo wydajności proporcjonalnej mówi o proporcjonalnym przyroście całkowitej produkcji do przyrostu nakładów czynników produkcji Prawo to wykorzystuje się p...