Paweł Bogacz - strona 11

note /search

Próg rentowności - Koszty zmienne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Próg rentowności zaczyna się od punktu, w którym przychody ze sprzedanej produkcji są równe kosztom całkowitym. Poniżej tego punktu przedsiębiorstwo ponosi stratę, zaś powyżej tego punktu produkcja zaczyna się opłacać, gdyż przedsiębiorstwo osiąga zysk. Można to zilustrować następującym wykresem: R...

Reguła produkcji i jej wykorzystanie w warunkach rynku konkurencyjnego...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Reguła produkcji i jej wykorzystanie w: warunkach rynku konkurencyjnego, warunkach monopolu Zgodnie z regułą produkcji zysk maksymalny odpowiada zróżnicowaniu kosztów i utargów końcowych. Produkcja Q1 zapewnia największy zysk (najmniejsze straty) Przy produkcji mniejszej od Q1

Równowaga na rynku pracy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

równowaga na rynku pracy Równowaga rynku pracy oznacza stan, w którym pracownicy są skłonni wykonać pracę przy takiej płacy realnej, jaką pracodawcy są skłonni zaoferować. Płaca realna będzie się utrzymywała na po­ziomie równowagi w punkcie E tak długo, jak długo nie zmieni się położenie krzywej po...

Równowaga wewnętrzna a ceny światowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Równowaga wewnętrzna a ceny światowe Zniesienie cen importowych daje możliwość dostosowania się do światowej ceny produktu. Poziom ceny światowej wyznaczają łącznie krzywe popytu i podaży światowej (będące wynikiem poziomego zsumowania krzywej popytu i podaży krajowej). Relacje pomiędzy poziomem c...

Rynek konkurencji doskonałej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

RYNEK KONKURENCJI DOSKONAŁEJ: -zakłada się, że na rynku występuje nieograniczona liczba bardzo drobnych producentów i równie wielu nabywców (konsumentów) -zachowania producenta i konsumenta są racjonalne -rynek jest homogeniczny, czy...

Rynek - Gospodarka nakazowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

RYNEK jest procesem informacji i wymiany prowadzący do tego że decyzję gospodarstw domowych dotyczą konsumocji alternatywnych dóbr a także decyzje przedsiębiorstw o tym co jaki i dla kogo wytwarzać oraz decyzje pracowników dot.tego jak wiele i dla kogo pracowaćzostają wzajemnie uzgodnione dzięki odp...

Rynkowa krzywa popytu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

RYNKOWA KRZYWA POPYTU stanowi sumę indywidualnych krzywych popytu wszystkich konsumentów danego dobra . Efekt substyt. i dochodowy pozwalają na wyjasnienie popytowych skutków zmian cen .W przypadku 2 dóbr bowiem bez względu na to w jakim kierunku działa

Spółka Akcyjna i zasady jej funkcjonowania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Spółka Akcyjna i zasady jej funkcjonowania We współczesnej, rozwiniętej gospodarce rynkowej spółki akcyjne (korporacje) odgrywają dominującą rolę. Warunkiem powstanie spółki akcyjnej jest posiadanie określonego statusem kapitału założycie...

Strata w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

strata w przedsiębiorstwie Cena pod wpływem konkurencji na rynku może kształtować się na różnym poziomie w stosunku do kosztów wytwarzania w poszczególnych przedsiębiorstwach. Można to zilustrować na wykresie w podstawo­wych wariantach: Rozpatrzymy sytuację, gdy: Kk = C2 = Up = Uk Kpz wówczas cena ...

Struktura kosztów jako podstawa decyzji produkcyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1288

STRUKTURA KOSZTÓW JAKO PODSTAWA DECYZJI PRODUKCUJNYCH Struktura kosztu jest rozumiana jako sposób, w jaki koszt zmienia się wraz ze zmianami rozmiaru produkcji Tak rozumiana struktura kosztu pozwala określić zyskowność decyzji produkcyjnych zarówno w długim jak i krótkim okresie Koszty krótkookre...