Ontologia jako dział filozofii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ontologia jako dział filozofii - strona 1 Ontologia jako dział filozofii - strona 2 Ontologia jako dział filozofii - strona 3

Fragment notatki:

Temat I: Ontologia jako dział filozofii Podstawowe działy filozofii
Przedmiot ontologii
Ontologia a metafizyka
Ontologia spekultatywna
Ontologia a nauka
Problemy ontologiczne wyrastające z rozważań nad poznaniem
Problemy ontologiczno - semantyczne (kategorie ontologiczne)
Ontologia formalna
Ad 1) Podstawowe działy filozofii: (1) Ontologia (etym. z gr. to on - byt, logos - słowo, nauka), zwana też teorią bytu lub filozofią świata;
(2) Teoria poznania (epistemologia, gnoseologia), zajmująca się procesem poznania;
(3) Filozofia człowieka nazywana też antropologią filozoficzną (etym. z gr. antropos - czlowiek) - rozważa kim (czym) jest człowiek oraz jakie jest jego miejsce w świecie; (prócz filozoficznej: antropologia biologiczna, antropologia kultury)
(4) Aksjologia, czyli teoria wartości, ustalająca czym są wartości. W jej skład wchodzą: etyka - nauka o wartościach moralnych
estetyka - nauka o wartościach estetycznych (i artystycznych)
Ad 2) Przedmiot ontologii
Ontologia zajmuje się ogólnymi własnościami tego co istnieje, czyli własnościami bytu rzeczywistego (realnego); Teoria bytu.
Wg różnych kierunków filozofii realnie mogą istnieć zarówno byty materialne jak i duchowe.
Ontologia naukowa (zwana też przyrodniczą), która będzie stanowić główny przedmiot rozważań, zajmuje się przede wszystkim światem materialnym (fizyka, biologia, chemia, psychologia itp.).
Kwestie rozważane w ontologii przyrodniczej: Spór o naturę świata, o charakter jego tworzywa;
Problemy nieskończoności Wszechświata, w tym problem wieczności świata;
Zagadnienia budowy i ewolucji Wszechświata;
Zagadnienia przyczynowości, determinizmu (każde zjawisko ma przyczynę, podlega prawom) i finalizmu (czy istnieje celowość we Wszechświecie);
Problematyka wolności (wolnej woli);
Problem psychofizyczny (problem duszy do ciała).
Ad 3) Ontologia a metafizyka: Początkowo ontologia była utożsamiana z metafizyką;
Obecnie metafizykę ujmuje się jako naukę o wszelkich bytach możliwych oraz wszelkich możliwych sposobach ich istnienia,
Natomiast ontologię - jako naukę o bycie realnie istniejącym, badanym także bardziej szczegółowo przez naukę (tzn. nauki szczegółowe).
Badania metafizyczne zawierają zatem więcej elementów spekulacji myślowej w porównaniu z badaniami z zakresu ontologii (metafizyka bardziej spekulatywna). Nic też dziwnego, że pozytywistyczne hasła „oczyszczenia” doświadczenia oraz nauki z elementów spekulatywnych były formułowane jako program „oczyszczenia nauki z metafizyki”.


(…)

…) - oparta na wiedzy, rozumie i w ten sposób bada Boga)
Ontologia Spekulatywna upowszechniła się w XVIII w. (głównie) w Niemczech:
Przeciwko niej wystąpił I. Kant (1724 - 1804r.), który twierdził, że tego rodzaju nauka o świecie nie jest możliwa. Jest nauką wydumaną, która nie niesie rzetelnej wiedzy o świecie.
Zdaniem Kanta o „rzeczywistości samej w sobie” bez odniesienia do podmiotu poznającego
… kierunkom:
(1) Jednym z nich był neotomizm, który ujął filozofię w następującym schemacie:
Rys. 2:
(2) Innym kierunkiem, który doprowadził do odrodzenia ontologii była fenomenologia stworzona przez niem. filozofia E. Husserla (1859 - 1938r.) Wg fenomenologii filozofia dociera do „istoty rzeczy” za pomocą swoistych dla siebie metod - wglądu w istotę (oglądu ejdetycznego; abstrahować od wrażeń zmysłowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz