Nowicki

note /search

Bezpieczeństwo-brak nieakceptowalnego ryzyka szkód

  • Politechnika Gdańska
  • Ergonomia i BHP
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1771

BHP wykład1 bezpieczeństwo-brak nieakceptowalnego ryzyka szkód bezpieczeństwo pracy- oznacza zapobieganie możliwości powstania zdarzenia nagłego,  nieoczekiwanego, połączonego z przyczyną zewnętrzną, prowadzącą do urazu wymaganego  udzielenia pomocy przedlekarskiej lub lekarskiej higiena pracy – ...

Chemia analityczna - egzamin 3

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia analityczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1302

1.Dlaczego  Pb2+ wykrywa się w I i II grupie kationów?  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. 2. Odczynniki I, II i III grupy kationów.  ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...

Chemia analityczna - zadania - stężenie molowe

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Zadania 1. Oblicz stężenie molowe 96% kw siarkowego o gęstości 1,84 g/cm3 (M= 98 g/mol) 2. 0,01 M roztwór soli MX (soli słabej zasady)  wykazuje pH=5,0  Oblicz stałą dysocjacji (...

Kolokwium redoksymetria

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia analityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

Zawiera. m.in. : obliczanie procentowej zawartości azotu w próbce, zawartość srebra w monecie....