Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie- zagadnienia 2012

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie- zagadnienia 2012 - strona 1

Fragment notatki:

„Kościół byłby winny.. usprawnia i doskonali”
Praweł VI, Evangelii nuntiandi, 45
„… do „podziwiy godnych wynalazków techniki… w rzeczach stworzonych” - Inter mirifica
Nie lękajcie się nowych technologii: - Il rapido sviluppo
Z rozwagą i duszpasterską mądrością … z szerokim światem mass mediów: - l rapido sviluppo, 7
Jest rzeczą oczywistą, że katolicy winni być wszędzie obecni nie w celu przewodzenia i rozkazywania, ale w celu rzetelnego wykonywania pracy. - Communio et progresssio
Światu mediów potrzebne jest Chrystusowe odkupienie? - Il rapido sviluppo, 4
Mówiono, że Internet jest to nowe królestwo, cudowny kraj cyberprzestrzeni, gdzie dozwolony jest każdy rodzaj wyrazu, a prawem jest całkowita wolność czynienia tego, co się komu podoba. - Etyka w Internecie, 8
„Kościół zachęca świeckich… refleksji” - Jan Paweł II, Christifideles laici (1988) 44
Publicystyka jest bezcennym… formułowaniu sądów - Commmunio et progressio
„Kościół byłby winny przed swoim Panem gdyby, nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali” (znów nie było pytania, ale piszę skąd to pochodzi)
Adhortacja apostolska „Evangelii Nuntiandi” (Pawła VI) o ewangelizacji w świecie współczesnym.
Ostatni list apostolski Jana Pawła II o mediach to… - Il Rapido sviluppo (Szybki rozwój) - 24 stycznia 2005 we wspomnieniu św. Franciszka Salezego patrona dziennikarzy.
Do jakiego dokumentu w cz. 1 nawiązuje „Il rapido sviluppo”? - Inter Mirifica
Media areopag: - Rademptori Missio Jan Pawel II
Data wydania „Communio et progressio”? - 23 maja 1971 r.
Autor „Communio et progressio”? - Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
Rok wydania Miranda Prorsus Piusa XII? - 1957 r
Podaj autora: „Vigilanti cura”? - Pius XI
W jakim roku ogłoszono Aetatis Novae? - 1992 r. Co wg dokumentu „Etyka w Internecie” jest kluczowe w ocenie etycznej Internetu? - Osoba i wspólnota
Jaka encyklika poświęcona jest w całości mediom? Miranda prorsus.
Wymień instrukcje Kongregacji Watykańskich.
-Kongregacja ds. wychowania katolickiego -Kongregacja Nauki wiary -Instrukcja Kongregacji Wychowania Katolickiego WSKAZÓWKI ODNOŚNIE DO FORMACJI PRZYSZŁYCH KAPŁANÓW W ZAKRESIE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO KOMUNIKOWANIA, 1986.
Wymień dokumenty dotyczące środków społecznego przekazu objęte nauczaniem Episkopatu Polski (2).
Środki społecznego przekazu w służbie człowieka i kościoła w Polsce (1991r)
Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu (1991 r)


(…)

… jest obraz: statyczny lub dynamiczny.
Wizualne media statyczne to: książka, prasa, fotografia, przeźrocza, plakat, naklejki, pocztówka, znaczek pocztowy, a nawet banknoty
Dynamicznym medium jest film niedźwiękowy.
- audiowizualne : oddziałują na dwa zmysły człowieka wzrok i słuch. Tworzywem podstawowym tych mediów są: słowo, obraz, muzyka, hałas , cisza.
Do grupy tych mediów należą: film udźwiękowiony, telewizja, taśma magnetowidowa, przeźrocza udźwiękowione.
Nową postacią mediów audiowizualnych są multimedia. Ich specyfika polega na tym, że zgodnie z nazwą łączą w sobie kilka różnych środków komunikowania: tekst, obraz, animację, narrację, wideo, muzykę.
- audialne : oddziałują na zmysł słuchu. Ich tworzywem podstawowym są: słowo, muzyka, hałas, cisza. Należą do tej grupy radio, taśma magnetofonowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz