Mrg Anna Krzysztofek

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

Sprawozdania finansowe Jakie powinny być sprawozdania finansowe? Sprawozdanie finansowe stosuje się w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, często w sprawach ważnych strategicznie i finansowo. Dlatego trzeba mieć pewność co do słuszności i rzetelności zawartych w nich infor...

Cele i zakres badania sprawozdan finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Cele i zakres badania (rewizji) sprawozdań finansowych. Bardzo ważnym elementem procesu związanego z rocznym sprawozdaniem finansowym jest badanie tego sprawozdania. Ma to podstawowe znaczenie dla jakości informacji zawartych w sprawozdaniu. Potrzeba przeprowadzania badania sprawozdania finansowego...

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego . Efektem końcowym badania przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego jednostki, jest pisemna opinia i raport. Obydwa dokumenty powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Opinia z badania sprawozdania f...

Makroekonomia w pigułce - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Makroekonomia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3717

Krzysztofek. Notatka składa się z 2 stron. Ruchem okrężnym nazywamy przepływ strumieni produktów i wyników wytwórczych miedzy podmiotami gospodarującymi, w zamian za dokonanie za nie płatności, Założenia: gospodarka jest zamknięta; w gospodarce funkcjonują tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiors...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2254

Krzysztofek. Notatka składa się z 5 stron. Ruchem okrężnym nazywamy przepływ strumieni produktów i wyników wytwórczych miedzy podmiotami gospodarującymi, w zamian za dokonanie za nie płatności, Założenia: gospodarka jest zamknięta; w gospodarce funkcjonują tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiors...

Proces badania sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

Proces badania (rewizji) sprawozdania finansowego . Badanie sprawozdania finansowego jest wykonywane przez biegłego rewidenta z wykorzystaniem procedur badania, które można podzielić na: a/ badania ogólne, b/ badania szczegółowe. Celem przeprowadzenia badań ogólnych jest między innymi: a/ poznanie ...

Rachunek przepływów pieniężnych - analiza wstępna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: środki pieniężna, analiza wstępna, analiza pozioma, analiza pionowa, analiza wksaźnikowa ...