Mgr Zbigniew Jarosz - strona 2

Szkolenia-znaczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Szkolenia Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie...

Wynagrodzenia pracowników-pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników. Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika jest wynagrodzenie za pracę, które pracodawca obowiązany jest okresowo wypłacać pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę w ramach stosunku pracy. Wysokość tego wynagrodzenia wynika z ...

Wynagrodzenia-aspekty prawne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

WYNAGRORDZENIA Aspekty prawne wynagrodzeń. Rozpatrując jakikolwiek system wynagrodzeń należy uwzględnić go w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz innych regulacji, które dany kraj zobowiązał się przestrzegać. Tylko w tym przypadku można mówić o stosowalności danego systemu w rozpatrywan...

Zarządzanie kadrami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

ZARZĄDZANIE KADRAMI Strategia organizacji i wszystkie jej cele realizowane są przez ludzi. To oni projektują i wykorzystują technologie, tworzą firmę i uczestniczą w jej życiu. Od całej kadry przedsiębiorstwa zależy jego zysk i utrzymanie na rynku. Aby to osiągnąć w firmach stosuje się odpowied...

Zarządzanie kompetencjami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Zatrudniając pracownika zawsze zatrudnia się całego człowieka, a nie tylko jego wiedzę czy umiejętności. Nie da się pominąć jego osobowości, temperamentu, doświadczenia zawodowego, stosunku do pracy czy choćby świadomości misji firmy. Do niedawna jeszcze wiele z tych sp...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Zarządzanie zasobami ludzkimi W procesach gospodarczych zasadniczą rolę odgrywa sprawność zarządzania rozumiana jako skuteczne prowadzenie przedsiębiorstw do celu, zapewnienie mu korzystnej pozycji na rynku, dobrego wizerunku w otoczeniu i osiągnięcia możliwie największych korzyści ze wszystkich...

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

Zarządzanie zasobami ludzkimi Spis treści Wprowadzenie. W prowadzenie. Dziedzina organizacji i zarządzania rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat w duży dział nauki i wiedzy, korzystając w coraz szerszym zakresie z metod ilościowych, informatyki i komputeryzacji. Zajmowanie się dziś tą nauką w...

Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Firma organizuje rocznie jeden Festiwal (kilka do kilkunastu koncertów w krótkim okresie czasu), dwa trzy duże koncerty oraz kilkanaście mniejszych koncertów i imprez.Planowanie. Jedyną osobą podejmującą jakiekolwiek czynności planowania jest Prezes. To on wyznacza cele na krótkie, ś...

Bezpieczeństwo pracy - pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Bezpieczeństwo pracy Wstęp Pojęcie "ochrona pracy" może być rozumiane bądź bardzo szeroko, jako ochrona interesów pracowników, obejmując wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb i interesów prawniczych, bądź znacznie węziej - jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy, podda...

Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi - zarządzanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

DEZINFORMACJA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI SPIS TREŚCI Wstęp Zarządzanie to zbiór działań prowadzących do osiągania zamierzonych celów poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów. Z definicji tej wynika, że zarządzanie postrzegane tu jest...