Mgr Wojciech Malarz

Arytmetyka w systemie binarnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: System uzupełnień do dwóch- tylko jedna liczba służy do oznaczania zera operacje binarnego dodawania i odejmowania mogą być wykonywane w ten sam sposób znak nie jest oddzielony od wartości liczby każda liczba, której najbardziej znaczący bit je...

Systemy operacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W większości systemów operacyjnych można zadaniom przypisywać priorytety. Powoduje to zmianę kolejności wykonywania zadań. Z każdym zadaniem dostarczano zbiór instrukcji opisujących kroki, które należy wykonać w celu przygotowania maszyny do reali...

Liczby zmiennopozycyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Do zapisywania bardzo dużych lub bardzo małych liczb stosujemy notację wykładniczą. Notacja wykładnicza potęga do której jest podniesiona liczba 10 nazywana jest wykładnikiem (cechą). Liczba na p...

Procedury i funkcje - programowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W programie w języku C zawsze występuje co najmniej jedna funkcja - main - od której rozpoczyna się wykonanie całego programu. Oprócz niej mogą występować także inne funkcje zdefiniowane przez użytkownika. W wywołaniu funkcji jako parametry mogą w...

Wstęp do programowania - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Wstęp do programowania Wykład 3 1 2 Systemy mikrokomputerowe 3 Model komputera von Neumanna Główną cechą tego modelu jest istnienie programu.  Program to zbiór rozkazów opisujących kroki, które  należy wykonać w zadanej kolejności.  Program jest przechowywany w pamięci wraz z  danymi, które są ...

Wstęp do programowania - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Wstęp do programowania Wykład 4, 5, 6 1 2 Arytmetyka binarna 3 Reguły dodawania binarnego dodawane bity suma przeniesienie 0 + 0 0 0 0 + 1 1 0 1 + 0 1 0 1 + 1 0 1 4 Dodawanie 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Odejmowanie 1 1 1 0 0 1 ...

Wstęp do programowania - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

1 Oprogramowanie Software 2 Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie aplikacje system narzędzia system operacyjny interpreter jądro 3 Oprogramowanie aplikacyjne Programy wykonujące pewne użyteczne  czynności. Są to przykładowo:  Arkusze 

Wstęp do programowania - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

1 Algorytmizacja 2 Etapy rozwiązywania problemów  Sformułowanie zadania   Określenie danych wejściowych   Określenie celu, czyli wyniku   Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu   Przedstawienie algorytmu w postaci:   opisu słownego   listy kroków   schematu blokowego   pseudoko...

Wstęp do programowania - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

1 Wstęp do programowania Wykład 2 2 Podstawowe pojęcia 3 Bit (b) Podstawowa jednostka, za pomocą której są  opisane wszystkie informacje w maszynie. cyfra binarna 0 i 1 4 Reprezentacja danych Dane w komputerze są reprezentowane i  przechowywane jako grupy cyfr binarnych  zwanych słowami. 5 Słowo ...

Złożność obliczeniowa, algorytm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

ALGORYTM Złożoność obliczeniowa 2 Pojęcie algorytmu Algorytm jest ciągiem kroków  obliczeniowych prowadzących do  przekształcenia danych wejściowych w  dane wyjściowe. 3 Każdy algorytm: posiada dane wejściowe produkuje pewien wynik jest precyzyjnie zdefiniowany jest skończony Algorytm jest po...