Mgr Wojciech Kowalik

note /search

Tekst z socjologii

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1393

Pierwszy, najbliższy myśleniu potocznemu i najbardziej konkretny, nazwiemy demograficznym, gdzie społeczeństwo to tyle co populacja, wielość, zbiór jednostek. Drugi nazwiemy grupowym, gdzie społeczeństwo to złożone z jednostek zintegrowane całości, już nie luźne zbiory, lecz spoiste zbiorowoś...

Socjologia - test - Charyzma

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 3724

(1) Charyzma to: a) odmiana przesądów etnicznych b) forma religii c) forma legitymizacji władzy d) konflikt ról e) tyle co dyskryminacja (2) Antysemityzm to: a) przesąd rasowy b) stereotyp c) dyskryminacja mniejszości d) przejaw nietolerancji e) wszystko to razem (3) Rozwój s...