Mgr Witold Hernik - strona 2

Sąd Najwyższy - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Sąd Najwyższy J est organem nadzorczym wobec sądów powszechnych i wojskowych. Na jego czele stoi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, powoływany na sześcioletnią kadencję przez Prezydenta Rzeczypospolitej, spośród kandydatów ...

Sądownictwo administracyjne - przedmiot kontroli, podstawy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Sądownictwo administracyjne Sąd administracyjny - jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce . Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej...

Sądy powszechne - Sąd rejonowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

. Sądy powszechne Sąd rejonowy - w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy ....

Trybunały

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Trybunały Trybunał Konstytucyjny O rgan sądownictwa konstytucyjnego w Polsce , znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytu...

Wymiar sprawiedliwości w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

Wymiar sprawiedliwości w Polsce W ymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują - jak określa Konstytucja - sądy : Sąd Najwyższy , sądy powszechne , sądy administracyjne oraz sądy wojskowe . Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak w szerokim ujęciu termin...

Radca prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

. Radca prawny P rawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym , jednostkom organizacyjnym ora z osobom fizycznym , która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu