Mgr Tomasz Musialik

Swoiste źródła prawa

  • Politechnika Śląska
  • mgr Tomasz Musialik
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2940

Swoiste źródła prawa Akty wewnętrzne Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina norm prawa wewnętrznie obowiązującego. W przypadku aktów wewnętrznych adresatem zawartych w nim norm są podporządkowane organowi wydającemu akt jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek ...