Mgr Tomasz Musialik

note /search

Swoiste źródła prawa

  • Politechnika Śląska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3094

Swoiste źródła prawa Akty wewnętrzne Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina norm prawa wewnętrznie obowiązującego. W przypadku aktów wewnętrznych adresatem zawartych w nim norm są podporządkowane organowi wydającemu akt jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek ...