Mgr Tarabasz

note /search

Ablativus Absolutus

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Łacina
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2058

Ablativus Absolutus Ablativus Absolutus (Ablabs) jest składnią, którą tworzy się poprzez połączenie rzeczownika , zaimka lub liczebnika w abl atiwie z participium ( pr a esentis activi lub perfecti passivi ) w ablatiwie (dostosowując particip...

ACI

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Łacina
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1855

ACI składa się z 3 części: - accusativu (rzeczownika, zaimka, liczebnika itp) - infinitivu - verbum regens czyli czasownika wywołującego składnię w formie osobowej . Jest kilka grup tych czasowników: oznaczające mówienie (dicere, nuntiare, respon...

Lista czasowników

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Łacina
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2184

Lista czasowników łacińskich - część podstawowa Koniugacja I II III IV amo, amare, amavi, amatum canto, cantare, cantavi, cantatum clamo, clamare, clamavi, clamatum disputo, disputare, disputavi, disputatum do, dare, dedi, datum laboro, l...