Mgr Renata Śliwa

note /search

Makroekonomia - Bezrobocie - praca zaliczeniowa MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4963

docx i zawiera 5 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i płci, stopa bezrobocia., bezrobocie rejestrowane, Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia, Stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w zależności...

Makroekonomia - bezrobocie - praca MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3647

Projekt z przedmiotu makroekonomia, temat projektu to: Charakterystyka bezrobocia w powiecie tarnowskim według stanu na dzień 31 marca 2010 roku. Plik zapisany jest w formacie .docx, zawiera 6 stron. Tekst zilustrowany jest wykresami z danymi Powiatowego Urzędu Pracy. Tematyka notatki jest następują...