Mgr Radosław Pyrek

note /search

Reengineering

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4186

...Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej ( przełomowej) poprawy osiągniętych wyników( takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość). Definicja ta...

Koncepcje zarządzania - Lean management- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 665
Wyświetleń: 6335

docx i zawiera 3 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: 6 komponentów Lean management, Koncepcja lean menagement , Stadelmann i Lux, Zalety Lean management, Wady lean menagement, 10 tez odchudzonej produkcji, Lean production, Różnice między japońska a europejską kulturą prac...

Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4648

docx i zawiera 9 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Istota modelu biurokratycznego Struktury organizacyjnej, Zalety i wady modelu biurokratycznego, R. Likert, Mocne i słabe strony systemu organicznego, Struktura organizacyjna, Struktura bazowa, Mechanizmy operacyjne, Mech...

Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3773

docx i zawiera 6 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: typy sieci, Sieci zintegrowane, Sieci sfederowane, Sieci kontraktowe, Sieci stosunków bezpośrednich, Upowszechnianie się sieci jako efekt wprowadzania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, istniejących sie...

Koncepcje zarządzania - reengineering- ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4718

doc i zawiera 4 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: reengineering, Zbigniew Martyniak, rozwinięcie definiowalnych pojęć, fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie, dramatyczna, poprawa, procesy, hierarchia procesów, subprocesy, procesy, główne, megaprocesy, ...

Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 6664

doc i zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Etapy ewolucji sektora wytwórczego: Słowo wirtualność, Cechy stanowiące o wirtualności, Wspólne cechy przedsiębiorstwa, Atrybuty organizacji wirtualnych, Wizja organizacji wirtualnej wg. W. H. Dutton?a: Techniczna, Stru...