Mgr Popow - strona 2

Wejściwóka-kwasy nukleinowe

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

KWASY NUKLEINOWE ĆW 6 1) Wyjaśnij: białka histonowe, helisa, replikacja, sekwencja DNA 2) Narysuj i opisz budowę nukleotyd z zasadą pirymidynową i nukleozyd z purynową (albo  odwrotnie, n...

Hydraulika i hydrologia - zagadnienia egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2492

Właściwości cieczy. Właściwości gazów. Siły działające w płynach. Hydrostatyka - równanie podstawowe. Ciśnienie hydrostatyczne. (*) Parcie na ściankę płaską. Parcie na ściankę zakrzywioną. Wypór.

Ustalony przepływ cieczy pod ciśnieniem - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3885

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT GEOTECHNIKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I HYDROTECHNIKI LĄDOWEGO I WODNEGO LABORATORIUM Z HYDRAULIKI Ćwiczenie nr 5a Temat: Ustalony przepływ cieczy pod ciśnieniem Wyznaczenie współczynnika strat lokalnych ξ 1. Celem ćwiczenia jest : zapoznan...

wyznaczenia współczynnika wydatku - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2513

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenia współczynnika wydatku μ małego otworu lub przystawki dla ustalonego wypływu cieczy ze zbiornika, w zależności od liczby Reynoldsa (Re), Froude'a (Fr) i Webera (We). Część teore...

Wyznaczenie współczynnika wydatki i charakterystyka przelewu miernicze...

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1792

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT GEOTECHNIKI I WYDZIAŁ BUDOWNICTWA HYDROTECHNIKI LĄDOWEGO I WODNEGO LABORATORIUM Z HYDRAULIKI ĆWICZENIE NR 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika wydatku i sporządzenie charakterystyki przelewu mierniczego. Pods...

Biochemia, wejściówka-białka

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

BIAŁKA ĆW 1 1) Wyjaśnij pojęcia: objętość elucji, obraz elucyjny (elucji?), Sephadex 2) Spektroskopowe właściwości białek 3) Co przeeluuje szybciej: BD, lizozym czy CoCl2? 4) Pytanie abcd: Od cz...