Mgr Popow

Kwasowa hydroliza polisacharydów

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3255

Kwasowa hydroliza polisacharydów 1.Wstęp teoretyczny.  a) skrobia – mieszanina nierozgałęzionej amylozy (połączonej wiązaniami α-1,4  glikozydowe) i rozgałęzionej amylopektyny (wiązania α ...

Lipidy-pytania do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

1.a) Dlaczego dodajemy KCl?    b) Nazwij i narysuj 5 fosfolipidów 2.Opisz budowe błony biologicznej 3. Podaj 1 funkcje blony i opisz ją dokladnie. 4. Definicje: micela,liposom,flip-flop 5. Narys...

Biochemia wejścióciwka-lipidy

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

LIPIDY (MÓZG) ĆW 4 1) Uzupełnianie tekstu o chromatografii (wpisywanie w luki) 2) Co to błona komórkowa, na jakie klasy dzielimy lipidy w błonach, jakie standardy lipidów  wykorzystujemy w ćwiczeniu (podaj 3). 3) Narysuj płytkę z MIESZANI...

Biochemia Wejściówka - cukry

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

CUKRY ĆW 5 1) Narysuj D-glukozę i D-fruktozę w projekcji Fishera i na podstawie glukozy powiedz co to  mutarotacja 2) Po co dodajemy HCl w doświadczeniu? 3) Wypisanych kilka cukrów i niżej z 6 pytań typu: Który cukier buduje pancerz skorupiaków...

Wejściówka-kinetyka enzymów-trypsyna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

KINETYKA ENZYMÓW (TRYPSYNA) ĆW 2 1) Zadanie do obliczenia z dziwnymi jednostkami (1 kDa = 1000Da; 1Da = 1 g/ml) 2) Które zdania są fałszywe, zaznacz (nie pamiętam zdań, trzeba dokładnie czytać) 3) Wyjaśnij: centrum aktywne, trypsyna, wiąz. Pept...

Wypływ cieczy przez otwory i przystawki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 3689

PLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT GEO- I HYDROTECHNIKI WYDZLAŁ BUDOWNICTWA ZAKŁAD BUD. WODNEGO LĄDOWEGO I WODNEGO 1. USTALONY WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY I PRZYSTAWI WYZNACZENIA WSPÓŁCZYNNIKA WYDATKU μ. SZYMON GNACEK ROK AKADEMICKI 1996/97 RADOSŁAW DZIOPA SEM. 5 ROK 3 GR....

Wyznaczanie kształtu swobodnej powierzchni cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1918

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie zachowania się cieczy w naczyniu cylindrycznym wirującym wokół osi pionowej, oraz teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie kształtu swobodnej powierzchni cieczy. Podstawy teoretyczne Ciecz jest w równowadze względnej wówczas, gdy pozostaje ona w sta...

Wyznaczenie współczynnika wydatku i sporządzenie charakterystyki przel...

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 4046

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT GEOTECHNIKI I WYDZIAŁ BUDOWNICTWA HYDROTECHNIKI LĄDOWEGO I WODNEGO LABORATORIUM Z HYDRAULIKI ĆWICZENIE NR 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika wydatku i sporządzenie charakterystyki przelewu mierniczego. Pods...

Wyznaczenie współczynnika wydatku w zależności od kształtu badanego ot...

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1694

Celem ćwiczenia jest doświadczalne zbadanie zjawiska wypływu cieczy przez duży otwór w pionowej ścianie zbiornika i wyznaczenie współczynnika wydatku μ w zależności od kształtu badanego otworu Zagadnienia teoretyczne Biorąc pod uwagę wypływ cieczy przez mały otwór, tzn. taki, w którego wymiary, a ...

Zwężka Venturiego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1883

Cel ćwiczenia. Ćwiczenie miało na celu zapoznanie nas z jednym z typów zwężki mierniczej - zwężką Venturiego. Przyrząd ten dzięki wywołaniu spadku ciśnienia w przewodzie zamkniętym umożliwia pomiar natężenia przepływu cieczy. Wyznaczaliśmy ponadto