Mgr Otto - strona 4

Wykład - Pojęcie państwa narodowego na przestrzeni stuleci

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 287

Pojecie państwa narodowego na przestrzeni stuleci a) Państwo narodowe wytworem dwóch rewolucji Przez długie stulecia świat stanowił zróżnicowaną mozaikę miast-państw, księstw, hrabstw, terytoriów papieskich, cesarstw, obszarów zależnych i rejonów ...

Wykład - Pojęcie polityki według Maxa Webera i Franciszka Ryszki

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1533

Pojecie polityki wg Maxa Webera i Franciszka Ryszki. M. Weber: polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to miedzy państwami, czy tez w obrębie państwa miedzy grupami ludzi, jakie ono obejmuje; polityka to rodzaj samodzielnej kierowniczej działalności,...

Wykład - Przedmiot nauki o państwie i polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 595

Przedmiot nauki o państwie i polityce Czynności polityki Poznanie wybranego fragmentu rzeczywistości Opis naukowy Przekazanie wiedzy Podział ze względu na pragmatyzm: Pragmatyczna: całość czynności badań Agramatyczna: całość wyników Klas...

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

pytania: 1. jakie kluczowe zdarzenia spowodowały pojawienie się odmiennych form państw na zachodzie? 2. co determinowało odmienności wczesnych państwowości europy zachodniej? 3. jaki wpływ na późniejszy ustrój polityczny kraju miał charakter wczesnej jego państwowości? Dotyczy pytania 2: Pyta o ...

Wykład - Terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Terytorium państwa. Zwierzchnictwo terytorialne i personalne. Państwo w pełni kontroluje swoje terytorium, zasoby oraz ludność. Jednostki i organizacje funkcjonujące na terytorium państwa podlegają jego wyłącznej jurysdykcji. Dla sprawowania kontroli dysponuje ono monopolem na prawomocne użycie sił...

Wykład - typologia państw według Roberta von Mohla

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

TYPOLOGIA PAŃSTW WG ROBERTA VON MOHLA Dzielił państwa na gatunki biorąc pod uwagę kto i w jaki sposób rządzi: - Państwa patriarchalne - oparte na głowie rodziny - Państwa teokratyczne - wszystko za sprawą boską - Państwa patrymonialne - umowa społeczna - Państwa ogólnospołeczne - państwa antyczne...

Funkcje państwa - Państwo opiekuńcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1519

1. Pojęcie funkcji państwa Problemy z definicją Dosyć trudno jest określić dokładnie i jednoznacznie na czym polega funkcja państwa, jaka jest jej definicja i jak prawidłowo dokonać jej podziału. Samo zagadnienie jest przedmiotem badań wielu dziedzin nauki - oprócz politologii są to np. prawo, soc...

Funkcje państwa - koncepcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3794

Funkcje państwa: Pojęcie funkcji państwa. Funkcje są to istotne cechy działalności państwa, lecz nie całokształt tej działalności. Całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społecznego nazywany jest funkcją państwa. (A.Łopatka) Koncepcja solidarystyczna Rolą państwa jest pośred...

Prezentacja - trzecia fala demokratyzacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: fala demokratyzacji, trzy fale demokratyzacji, pierwsza fala demokratyzacji, druga fala demokratyzacji, trzecia fala demokratyzacji....

Prezentacja - reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pojęcie reżimu politycznego, normy, rozwój pojęcia demokracji, modele współczesnej demokracji, demokracja....