Mgr Otto - strona 3

Wykład - Forma Rządów

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Forma Rządów Forma rządów to ogół organów naczelnych państwa i stosunki między nimi. Można wyróżnić następujące: Monarchia - jest to forma państwa polegająca na skupieniu władzy w rękach monarchy występującego pod różnymi nazwami ( król, cesarz, książę, szach). Monarcha panuje na zasadzie dziedzi...

Wykład - Interwencjonizm pa_stwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Interwencjonizm państwowy Seidler: Odejście od liberalizmu polit., ekonom. jest procesem stopniowym Najpierw państwo wkracza w sferę socjalną, a następnie z gosp. Polityką tą rozpoczął Bismarck od wprowadzenia ubezpieczeń społ. W Anglii pod koniec XIX w. ustanowiono obowiązek wykształcenia pods...

Wykład - integracja europejska i globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Jaka zatem przyszłość czeka państwo narodowe w obliczu integracji europejskiej i globalizacji? Po pierwsze. Jedną z głównych przyczyn zmniejszania się roli państwa są malejące zalety skali narodowo państwowej na rynku globalnym. Jednak powodzenie na nim dziś daje się osiągać także mniejszym oraz wi...

Wykład - Koncepcja polityczności według Carla Schmidta

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Koncepcja polityczności wg Carla Schmidta wykład: Karl Schmidt za antynomię w polityce uznał relacje wróg - przyjaciel co pozwala sformułować podział na „my” i „oni”. Wg tej zasady polityczne jest wszystko to gdzie możliwe jest wyodrębnienie ty...

Wykład - Państwo charyzmatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

PAŃSTO CHARYZMATYCZNE, TRADYCYJNE, RACJONALNE Państwo charyzmatyczne- władza oparta na charyzmie (przymus psychiczny).Charyzma ulega spowszechnieniu powoduje to, że mamy pewne zmiany jednak jest to okres bardzo krótki gdyż tych cech nie może w całości przekazać przywódca A przywódcowie B Państwo t...

Wykład - Państwo a relacje

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

Państwo i naród - wzajemne relacje Państwo i naród są wspólnotami ludzi. Państwo może obejmować ludzi na określonym terytorium przynależnych do danego narodu. W państwie mogą również żyć członkowie wielu narodów i może ono być wspólnotą wielonarodową na określonym terytorium np. Związek Radziecki, ...

Wykład - Państwo dobrobytu

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 553

Państwo dobrobytu. Państwo dobrobytu nazywane również państwem opiekuńczym lub socjalnym. Oznacza państwo gwarantujące każdemu obywatelowi minimalne standardy (dotyczące dochodu, życia, mieszkania, wykształcenia, opieki zdrowotnej, socjalnej). Można je uważać za naturalną konsekwencję rozszerzania ...

Wykład - Pa_stwo narodowe a globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Państwo narodowe a globalizacja Żyro: W latach 90 dochodzi do erozji państwa narodowego, której głównym przejawem jest rozchodzenie się władzy polit. w górę (struktury międzynarodowe) w dół (struktury lokalne) w górę - tworzenie ponadregionalnych struktur, związku superpaństw czy nawet państw pon...

Wykład - Państwo narodowe a integracja europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2240

Państwo narodowe a integracja europejska. Szczegółowa analiza zagadnienia pozwala stwierdzić, że państwo narodowe, jako takie, było siłą sprawczą integracji europejskiej. Nie od razu jednak dostrzeżono wszystkie skutki tego procesu dla państwa narodowego. Pojawiające się symptomy, świadczące o znac...

Wykład - Pojęcie wojny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Pojęcie wojny Wojna w okresie przedpaństwowym: wojna jest najszybszym i najskuteczniejszym środkiem poszerzania terytorium wojna często bywa wojną prywatną, często ma charakter łupieżczy władca żeby móc prowadzić efektywną wojnę musiał umacniać państwo przez co sama wojna nabrała charakteru pańs...