Mgr Otto - strona 2

Wykład - państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

Państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji. Kondycja państwa narodowego: Utrata prestiżu przez państwo narodowe w II połowie XX wieku „kluczowe przemiany” - koniec wieku XX Sulowski: państwo narodowe to w pełni już ukształtowana organizacja społeczeństwa globalnego, z podziałem na wład...

Wykład - Pochodzenie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 931

Pochodzenie państwa Myśl polityczna na przestrzeni wieków 1. Termin państwo Próbując określić, czym charakteryzowała się myśl polityczna na przestrzeni wieków, trzeba na początku spróbować określić czym tak naprawdę jest „państwo”. Termin ten nigdy nie był i nadal nie jest rozumiany jednoznacznie....

Wykład - podziały społeczne a partie polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

PODZIAŁY SPOŁECZNE A PARTIE POLITYCZNE Termin „partia”, wywodzący się od łacińskiego słowa pars, partis oznaczającego „część”, zawiera już w samej swojej nazwie podział. W szerszym kontekście bowiem system partyjny jest odzwierciedleniem p...

Wykład - pojęcie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637

POJĘCIE PAŃSTWA Starożytni nazywali państwo mianem polis, co oznaczało greckie miasto i było przystosowane o ówczesnych realiów. Gdy chciano mówić o państwie w szerszym aspekcie używano słowa wspólnota na określenia ogółu obywateli. U Rzymian państwo rozszerza się na ogromne obszary. Gmina obywate...

Wykład - znaczenie polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

POLITYKA Polityka - znaczenie słownikowe: sztuka rządzenia państwem, utrzymywanie i rozwijanie stosunków z innymi państwami nauka wiadomości dotyczących takiej polityki zasada, system, taktyka - plan postępowania osób rządzących w kraju Polityka - znaczenie naukowe: A.W. Jabłoński - 5 tendencj...

Wykład - Przedmiot i funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1253

Przedmiot i funkcje nauki o polityce. polityka - zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków. PRZEDMIOT NAUKI O POLITYCE nauka - szczególny rodzaj aktywności ludzkiej, której przedmiotem stało się poznan...

Wykład - Reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Reżimem politycznym przyjęło się nazywać ogół metod, jakimi posługuje się władza państwowa w stosunkach z ludnością, a także zasady jakimi się ona kieruje w tych stosunkach. (M.Duverger) Definicja demokracji. Demokracja według starożytnych. Tradycje demokratyczne. Charakterystyka reżimu demokrat...

Wykład - składniki konstytutywne państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

SKŁADNIKI KONSTYTUTYWNE PAŃSTWA Ludność Stanowi ogól osób fizycznych zamieszkujących terytorium określonego państwa i podlegających jego jurysdykcji. bezpaństwowcy - apatrydzi obywatelstwo - trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z określony...

Wykład - geneza myśli politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

GENEZA MYŚLI POLITYCZNEJ Można wyróżnić 5 okresów: antyk średniowiecze od odrodzenia (XVI w) do oświecenia (do poł. XIX w) od poł. XIX w do poł. XX w od poł. XX w do dziś ANTYK Do najwybitniejszych myślicieli można zaliczyć Konfucjusza (551-479), Heraklita z Efezu (544-484), Demokryta (460-3...

Wykład - Ewolucja funkcji państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Ewolucja funkcji państwa Polityka bezpieczeństwa : Istotne zmiany w niej wynikają z nowych cech otoczenia w którym funkcjonują współczesne państwa oraz z nowej, ponadnarodowej natury zagrożeń, jakie wyłaniają się w epoce globalizacji.. Z jednej strony zagęszczanie się sieci różnorodnych powiązań g...