Mgr Mariola Paruzel

note /search

Filozofia - ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2107

Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: Arystyp z Cyreny, cnota, Anaksagoras, homoiomeria, Arystoteles, dandys starożytności, teoria złożeń bytowych, substancja, forma i materia w substancji, akt - możność, przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne bytu

Filozofia - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1960

Referat składa się z 2 stron, zapisanych w formacie docx. Temat referatu brzmi: Sofiści - Protagoras. Zagadnienia jakie zostały opisane w referacie są następujące: charakterystyka ruchu sofistycznego, krytyka sofistów przez Platona i Arystotelesa, zainteresowanie filozofii sofistów, krótka biografi...

Filozofia - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2114

Ćwiczenia dotyczyły Sokratesa. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: krótka biografia Sokratesa, poglądy Sokratesa, cnota jako dobro bezwzględne, cnota jako wiedza, poglądy logiczne, metoda elenktyczna, metoda majeutyczna Sokrates urodził się w Atenach i w Atenach spędził cał...

Filozofia - ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2149

Ćwiczenia dotyczyły stoicyzmu. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: historia Zenona, prawda wg stoików, znaczenie logiki dla stoików, myślenie i rozumowanie wg stoików, stoicka koncepcja relacji, dialektyka, sądy, sylogizmy hipotetyczne i dysjunktywne, retoryka u stoika, fizy...

Filozofia - ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2310

Ćwiczenia dotyczyły pitagorejczyków. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: Epikur z Samos, Arystyp z Cyreny, egzystencja, przyjemność, przyjaźń wg Epikura, przerażenie śmiercią wg Epikura, Pirron z Elidy, główne idee racjonalizmu kartezjańskiego, rozwój filozofii Kartezjusza, ...

Filozofia - ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1883

Ćwiczenia dotyczyły pitagorejczyków. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: związek pitagorejski, odkrycia pitagorejczyków, poznanie kulistości Ziemi, kim był Pitagoras, matematyka a pitagorejczycy, dusza wg pitagorejczyków,...

Filozofia - ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1848

Ćwiczenia dotyczyły świętego Augustyna. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: historia świętego Augustyna, stworzenie z niczego, rozważania świętego Augustyna na temat Boga Augustyn Różnice w mentalności Wschodu i Zachodu, zetknięcie się tych dwu światów religia rozprzestrzen...

Etyka - referat 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2275

Temat referatu brzmi: Podstawowe zasady etycznego prowadzenia diagnozy. Referat składa się z 2 stron zapisanych w formacie docx i zawiera opis następujących zagadnień: częste błędy w relacji psycholog - klient, etapy procesu decyzyjnego (zawarcie kontraktu, przeprowadzenie diagnozy, zakończenie dia...