Mgr Maria Roszyk - strona 4

Ściaga

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Problem rzadkości w ekonomii występuje zawsze, kiedy zapotrzebowanie ludzi na dobra przewyższa możliwości wyprodukowania tych dóbr (niezależnie do tego jak znaczne są możliwości produkcyjne). Wraz z upływem czasu pojawiają się nowe i lepsze technologie produkcji, zwiększają się również zasoby. W ...

Społeczny proces produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

Społeczny proces produkcji. Siły wytwórcze. Produkcja- działalność gospodarcza w wyniku której wytwarza się dobra i usługi zaspokajające potrzeby ludzkie. Do produkcji potrzebne są trzy podstawowe czynniki: Praca ludzka-celowa i świadom...

System gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1904

SYSTEM GOSPODARKI RYNKOWEJ. Pojęcie i klasyfikacja systemów. System -jest to skoordynowany wewnętrznie układ elementów (rozpatrywany od zewnątrz układ stanowi całość natomiast od wewnątrz stanowi zbiór). Klasyfikacja: System gospodarczy- są to wszystkie działania polegające na produkcji, wymiani...

Teoria popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Teoria popytu, część pierwsza. Zagadnienia: Triada konsumenta Pojęcie użyteczności Prawa malejącej użyteczności końcowej Wyrównywanie użyteczności podczas konsumpcji dwóch dóbr - ostateczny wybór konsumenta Triada konsumenta: każdy konsument ma swoje preferencje każdy z nas potrafi odróżni...

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1253

Teoria produkcji, część pierwsza. Celem przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku, zadowolenie klientów i podwyższenie wartości firmy. Funkcja jednoczynnikowa = Q x = f(L) N - nakład, E - efekt N=E - zysk normalny NE - strata TPP - produkt całkowity = MPP - produkt marginalny = APP - produkt ...

Definicja słowa wybór

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

WYBÓR-ISTOTĄ GOSPODAROWANIA Rzadkość- to luka pomiędzy nieograniczonymi potrzebami a ograniczonymi dobrami służącymi do ich zaspakajania; to stosunek użyteczności do ilości dobra. Dobro jest użyteczne, gdy ma zdolności do zaspakajania potrzeb. Konsekwencją rzadkości jest zawłaszczeni i wymieniani...

Zagadnienia w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Mikroekonomia - zagadnienia w pigułce Problem rzadkości Problem rzadkości - jest wynikiem zależności miedzy zapotrzebowaniem ludzi na dobra (zapotrzebowanie potencjalne) a ograniczonymi zdolnościami wytworzenia tych dóbr. Problem rzadkości występuje zawsze, kiedy zapotrzebowanie ludzi na dobro pr...

Zasoby

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Zasoby, czynniki wytwórcze Zasoby dzielimy na: Zasoby ludzkie-każdy człowiek posiada określone umiejętności zawodowe, a także doświadczenie w wykonywaniu pracy. Ważne są również zdolności do uczenia się i do rozwijania wiedzy. Wiedza zaś służy do przekształcania zasobów materialnych i kapitałów....

Zastosowanie elastycznosci ceny popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Mikroekonomia Wykład IV: Zastosowanie elastyczności ceny popytu. elastyczność mieszana i dochodowa popytu. - elastyczność popytu: jej określenie ma sens jedynie w przypadku dóbr substytucyjnych (np. masło i

Ekonomia - opracowanie wykładów

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

1.Przedmiot funkcje i podział ekonomii: Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, ma...