Mgr Maria Roszyk - strona 3

PPodstawy organizacji procesów gospodarczych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

PODSTAWY ORGANIZACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH Alokacja zasobów Alokacja - decyzja określająca sposób użycia danych zasobów i środków. Alokacja zasobów - rozdział, rozdysponowanie środków pomiędzy różne konkurujące cele. Ponieważ zasoby są ograniczone, natomiast możliwości ich zastosowania są liczne...

Pojęcie cechy i rodzaje potrzeb

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

Pojęcie cechy i rodzaje potrzeb. Potrzeba -to stan niedoboru i braku czegoś w związku , za strukturą organizmu człowieka, jego indywidualnym doświadczeniu oraz miejscem społecznym jest niezbędny do utrzymania się przy życiu i umożliwienia rozwoju, zachowania gatunku, utrzymania określonej roli sp...

Pojecia kosztów

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

Koszt stały, całkowity, zmienny przeciętny i marginalny - pojęcia, zależności i wykresy Podstawowe pojęcia Producent - podmiot gospodarczy który decyduje o tym co, jak i dla kogo produkować . Przyjmuje się ze producent jest podmiotem racjonalnym. Producent występuje na rynku jako:  kupujący - w...

Problemy elastyczności

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Problemy elastyczności. Zagadnienia: Istota elastyczności Elastyczność cenowa popytu Elastyczność dochodowa popytu Elastyczność cenowa podaży Elastyczność krzyżowa (mieszana) Elastyczność - odzwierciedla reakcję konsumentów na zmianę cen i dochodów Elastyczność cenowa popytu wskazuje relacj...

Producent 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Mikroekonomia 13.11.07 Wykład VII: Producent 1. W oparciu o przebieg funkcji można wyróżnić 3 etapy charakterystyczne dla każdego procesu produkcji: I. Etap rosnącej produktywności przeciętnej - warto zwiększyć produkcję, bo na 1 pracownika zwiększa się ilość (wydajność) wytwarzanych produktó...

Producent - Teorie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Mikroekonomia Wyklad VI: Producent Producent, przedsiębiorstwo: - cel funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku - produktywność, wydajność przedsiębiorstwa Cele Teorie przedsiębiorstwa: a) cele : do czego przedsiębiorstwo zmierza: - maksymalizacja zysku - satysfakcja z zysku - długoterminowe...

Równowaga i nierównowaga rynkowa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

Mikroekonomia - wykład III: Równowaga i nierównowaga rynkowaRównowaga rynkowa ma taki mechanizm, że zmierza, poszukuje i dąży do równowagi (zaleta). Nie ma problemu z nadwyżkami - mechanizm gospodarki rynkowej oczyszcza rynek z nadwyżek ……….PE - nadwyżka podażyMechanizm ryn...

Rynkowy mechanizm kreowania ceny równowagi

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1841

RYNKOWY MECHANIZM KREOWANIA CENY RÓWNOWAGI W gospodarce rynkowej ceny kształtują się pod wpływem prawa podaży, które wyraża związki zachodzące między ceną towarów ich podażą oraz popytem na nie. Popyt Popyt - chęć nabycia towarów przy danych ich cenach. Popyt to takie potrzeby, które mają pokry...

Sciaga wszystko 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określon...

Ściaga wszystko

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określon...