Mgr Maria Roszyk - strona 2

Monopol - definicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Pojęcie monopolu, pomimo bogatej literatury na ten temat, nie doczekało się jasnej i prostej definicji. Potocznie go określając można powiedzieć, iż jest to wyłączne prawo do produkcji czegoś lub handlu czymś, przysługujące osobie, grupie osób lub państwu. Tak więc monopol jest ściśle kojarzony z p...

Środki zaspokojenia potrzeb

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Środki zaspokojenia potrzeb Środkami służącymi do zaspokajania potrzeb są dobra materialne i usługi. Wśród dóbr wyróżnia się: Dobra wolne-znajdują się w przyrodzie w nieograniczonej ilości i bezpośrednio mogą zaspokajać potrzeby np. powietrze, słońce, woda morska. Inne dobra nie nadające się do b...

Ekonomia - Teorie popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

Ekonomia - nauka oprawach rządzących procesami produkcji, wymiany i dystrybucji oraz konsumpcji w historycznym rozwoju człowieka. Zagadnienia semestralne: Rzadkość, a możliwości produkcyjne (logika wyboru ekonomicznego): krzywa możliwości produkcyjnych inwestycje, a konsumpcja dobra prywatne i...

Elementy rynku - Podmiot gospodarczy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Temat: Elementy rynku Gospodarka rynkowa - występuje, gdy podmioty gospodarcze podejmują decyzje samodzielnie na podstawie cen, stóp procentowych, podatków itp. Rynek - proces, w którym dochodzi do kupna i sprzedaży (cena, popyt, podaż). Cena - pieniężny wyraz wartości rynkowej. Funkcje ceny: do...

Formy rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

Formy rynku. Konkurencja dokonała Monopol pełny Konkurencja monopolistyczna Oligopol Kryteria: ilość przedsiębiorstw na rynku swoboda wejścia na rynek kształtowanie się cen charakter produkcji Model rynku Ilość podmiotów Kształtowanie ceny Swoboda wejścia Samodzielność, konkurencja Produkt...

Gospodarka rynkowa - Gospodarstwo domowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Mikroekonomia Wykład II: Gospodarka rynkowa. Czym jest gospodarka rynkowa? model gospodarki rynkowej Model ekonomiczny jest to mocno uproszczona wizja pewnych zależności występujących w gospodarce. Konsument - ktoś kto wydatkuje środki na zaspokojenie własnych potrzeb. Gospodarstwo domowe nie ...

Konkurencja - Graniczne punkty rentowności

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2380

Mikroekonomia Wykład X: Konkurencja Firma jest cenobiorcą - musi się pogodzić z faktem, że nie ma kontroli nad ceną - bo ją wyznacza rynek, konkurencja. Im więcej firm tym znacznie mniejszy wpływ ma na cenę. Przychody niezależnie od ilości sprzedanego towaru zmieniają się liniowo (warunek optymal...

Konsument

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

Mikroekonomia Wykład V: Konsument. Konsumpcja pozwala na zrozumienie popytu. Jak konsument podejmuje decyzje, co na nie wpływa: - cena - zarobki - możliwości - jakość - moda - funkcjonalność - promocja - itp. Tak naprawdę o naszych wyborach decydują: Możliwości określone przez poziom cen...

Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2779

PODSTAWOWE KATEGORIE GOSPODARKI RYNKOWEJ . Rynek Rynek- to proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany dóbr i usług). RODZAJE RYNKÓW: Ze względu na konkurencje : Rynek konkurencji doskonalej wielu konsumentów i producentów, produkt homogeniczny-jednorodny...