Mgr Łaga

Żołnierze zawodowi - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I INNI FUNKCJONARIUSZE:   Dotyczy żołnierzy zawodowych i funkcj. służb paramilitarnych.    Te osoby korzystają z systemu zaopatrzenia społecznego, finansowanego z budżetu państwa. (była o tym mowa przy zaopatrzeniu emerytalnym), a więc nie opłacają składek. Jeżeli żołnierz zawo...

Środki finansowe ZUS - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS Art. 76. 1. Zakład uzyskuje przychody z: 1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów, 2) należności z tytułu ponies...

świadczenia odszkodowawcze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Świadczenia odszkodowawcze: jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; To jednorazowe odszkodowanie przeznaczone jest na pokrycie trwałego uszczer...

świadczenia rentowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

świadczenia rentowe świadczenia rentowe- przysługują one tylko w razie stwierdzenia przez lekarza orzecznika związku pomiędzy stałym lub długotrwałym uszkodzeniem zdrowia ubezpieczonego albo jego śmiercią a wypadkiem przy pracy. Różni się to właśnie od zasiłku chorobowego, który charakteryzuje się ...

Choroba zawodowa - omówienie - Państwowa Inspekcja Sanitarna

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

choroba zawodowa Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Jest to kwalifika...

Międzynarodowa Organizacja Pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Międzynarodowa Organizacja Pracy - wydaje normy o charakterze uniwersalnym, kierowane są do państwa świata. Normy MOPu to konwencje, które wymagają ratyfikacji w trybie przewidzianym w danym ustawodawstwie, oraz zalecenia ,...

Organy ZUS - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1652

Organy ZUS-u ZUS ma osobowość prawną i ma organy, którymi są: 1.Prezes, który kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz; 2. Zarząd 3. Rada Nadzorcza Prezes - powołany przez Prezesa RM na wniosek Ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Prezes RM określa jego wynagrodzenie. Od ...

Płatnik - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

PŁATNIK SKŁADEK To podmiot , który wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych obok ZUS-u, OFE, zakładów emerytalnych ( ten podmiot zostanie określony w przyszłości w wyniku reformy emerytalnej; zapisano to wyraźnie w Art. Ustawy o systemie ale sprawa nie jest jeszcze do końca jasna). Płatn...

Rolnicy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

ROLNICY:   Grupę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń społecznych stanowią rolnicy. Dotyczy ich ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników  z dnia 20.12.1990. Jest to odrębna regulacja prawna, zarówno jeśli chodzi o unormowanie materialno-prawne, jak i organizację i strukturę ubezp. społ...

Ubezpieczenia chorobowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

UBEZPIECZENIA CHOROBOWE Jest to ubezpieczenie najwcześniejsze - ze względu na częstotliwość ryzyka występującego jako główny przedmiot ochrony tego ubezpieczenia. Wiemy, że np. pierwsza ustawa bismarckowska z 1883r. była ustawą o ubezpieczeniu chorobowym, co najlepiej sygnalizuje wartość, rangę teg...