Mgr Krzysztof Kwiecień

Aksjomatyczna postaś rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Aksjomatyczna postać rachunku zdań. Prawa rachunku zdań mogą być ujmowane w rozmaite systemy aksjomatyczne, zależne od wyboru aksjomatów i reguł wnioskowania. Wszystkie te systemy budowane są w oparciu o jedną metodę, którą można opisać mniej więcej w następujący sposób: Pierwszy etap budowy syste...

Błąd uznania następnika i odrzucenia poprzednika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Błąd uznania następnika Błąd uznania następnika popełnia się wtedy, gdy w implikacji dwóch zdań, na podstawie prawdziwości następnika, wnioskuje o prawdziwości poprzednika, czyli według następującego schematu: [(p → q)  q] → p Schemat jest zawodny. Z prawdziwości następnika implikacji nie można ...

Błędy w rozumowaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

Błędy w rozumowaniu Wnioskowanie jest procesem myślowym, i jak wszystkie procesy, które są realizowane przez ludzi, narażone jest na błędy. Najważniejsze z tych błędów już poznaliśmy przy okazji omawiania warunków poprawności wnioskowania, jakie winno spełniać wnioskowanie, by zyskać miano poprawne...

Działania na zbiorach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Działania na zbiorach Na zbiorach można dokonywać różne działania, których efektem są nowe zbiory. Najważniejsze z tych działań - to: A. Suma zbiorów - oznaczamy ją symbolem  : A  B Sumą zbiorów A i B (AB) jest zbiór, którego elementami s...

Formy wnioskowania bezpośredniego-klasyczne zdania kategoryczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Formy wnioskowania bezpośredniego Klasyczne zdania kategoryczne Drugi dział logiki formalnej - to rachunek nazw (inaczej: teoria, albo wprost logika nazw). Rachunek nazw cechuje się tym, że jego wzory zawierają wyłącznie zmienne nazwowe. Logika europejska, u swego zarania w starożytnej Grecji, zacz...

Hipoteza i teoria

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1449

Hipoteza i teoria Zaobserwowane i odpowiednio uporządkowane informacje - to punkt wyjścia do następnego etapu badań naukowych, a mianowicie do próby zrozumienia badanego zjawiska, czyli odpowiedzenia na pytanie, dlaczego ono się zdarzyło. Zwykle chodzi o poznanie przyczyn danego zjawiska, jego prze...

Indukcja matematyczna - Wnioskowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Indukcja matematyczna Szczególnym przypadkiem indukcji jest indukcja matematycznej. Pozostałe rodzaje indukcji w pewien sposób nawiązują do niej. Dlatego zanim przedstawimy poszczególne rodzaje wnioskowania indukcyjnego, interesujące...

Kanon zmian towarzyszących i kanon reszt

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

Kanon zmian towarzyszących Kanon zmian towarzyszących stosuje się wtedy, gdy usiłuje się wykryć przyczyny zmiany jakiegoś czynnika. Obserwuje się okoliczności, w których dany czynnik ulega zmianie. Jeżeli okaże się, że jedna z tych okoliczności zmienia się wtedy, gdy badany czynnik ulega zmianie, p...

Kwadrat logiczny-prawa kwadratu logicznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2254

Kwadrat logiczny. Prawa kwadratu logicznego - związki logiczne między klasycznymi zdaniami kategorycznymi. Związki zachodzące między klasycznymi zdaniami kategorycznymi w tradycyjnej logice formalnej przyjęto obrazować graficznie za pomoc...

Nazwa jako kategoria syntaktyczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Naz wa jako kategoria syntaktyczna 1. Nazwa i znaczenie nazwy Szczególnym przypadkiem wyrażeń są nazwy. Nazwy - to, ogólnie rzecz biorąc, wyrazy należące do słownika danego języka, które w zdaniu typu A jest B mogą pełnić funkcję podmiotu lub orzecznika . W zdaniu „Ziemia jest planetą” wyrazy „Ziem...