Mgr Katarzyna Saternus

Karta wzorów - opracowanie - Miary poziomu przeciętnego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • mgr Katarzyna Saternus
  • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526

Karta wzorów Miary poziomu przeciętnego: Średnia arytmetyczna - Własności: Mediana - Dominanta Kwantyl - miara położenia Miary zróżnicowania: Wariancja - Odchylenie standardowe - Rozstęp - Współczynnik zmienności - Miary asymetrii: Trzeci moment centralny - Trzeci moment centralny zestandaryzo...