Mgr Katarzyna Kudełko

note /search

Język angielski - B1 - notatki z ćwiczeń z całego roku

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Język angielski
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2919

Są to notatki z ćwiczeń z języka angielskiego na poziomie B1 z, I roku finansów i rachunkowości. 29.09. 2 DO ~ 0.10.09 I f ~ 332 ~~ :h-~ ~=-~ ~2~ 13.10.1 009 1. 'I" to~ f>t,~ ~crt, ) ~ " ~ ' JJ ,I.-> 'I" t. ,.,.J / J I ~\ '20.10.09 VOGABUL.ARY A @IT /' ~"...

Język angielski - B1 - spis słownictwa z całego roku

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Język angielski
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 12754

Jest to spis słownictwa z języka angielskiego na poziomie B1, oraz powtórzenie zagadnień gramatycznych z, I roku finansów i rachunkowości. „Powtórzenie do kolokwium numer 1 z języka angielskiego” 1. Słówka i zwroty: ✓ career = kariera ✓ to get ahead = dokonać postępu, rozwijać się ✓ follow = iś...

Powtórzenie materiału do kolokwium - Słownictwo angielski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Język angielski
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1050

„Powtórzenie materiału do kolokwium numer 1 z języka angielskiego” 1. Słownictwo: common = wspólny gardening = ogrodnictwo executive = kierownictwo senior = starszy with a tide deadline = z bardzo krótkim terminem abroad = za granicą major = główny complaint = skarga main causes = główne p...

Powtórzenie do kolkwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Język angielski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1022

„Powtórzenie do kolokwium numer 4 z języka angielskiego” 1. Słownictwo : attractive = atrakcyjny economical = wydajny, oszczędny expensive = drogi fashionable = modny reliable = niezawodny comfortable = wygodny practical = praktyczny popular = popularny u n attractive = nieatrakcyjny un ec...

Powtórzenie do kolokwium - Słownictwo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Język angielski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

„Powtórzenie do kolokwium numer 3 z języka angielskiego” 1. Słownictwo z książki: respond to = odpowiada za listen to = słuchać czegoś deal with = mieć do czynienia z believe in = wierzyć w delegate to = przydzielać kogoś do communicate with = porozumiewać się z invest in = inwestować w report...