Mgr Kamila Prus

note /search

Organizacja statystyki publicznej w Polsce

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • Statystyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5082

TEMAT: Organizacja statystyki publicznej w Polsce. Statystyka polega na analizowaniu zjawisk masowych, obserwacji i zestawieniu wyników w postaci wykresów, tabel itp. Organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki nosi nazwę Rady Statystyki i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Do Rady Statyst...