Mgr Justyna Mazurek

Mikrobiologia ogólna - opracowanie

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • mgr Justyna Mazurek
  • Mikrobiologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3990

P o d ł o ż a m i k r o b i o l o g i c z n e Podłoża mikrobiologiczne to sztucznie stworzone środowisko wzrostu do hodowli drobnoustrojów. Stosuje się je do izolacji, różnicowania, identyfikacji lub namnażania drobnoustrojów, określania ich właściwości fizjologicznych, biochemicznych i hodowlanyc...