Mgr Jolanta Sobol-Wojciechowska

note /search

Etyka w organizacji - referat (ćwiczenia)

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 13363

Etyka w organizacji - determinanty, normy i standardy oraz praktyka. Referat pochodzi z ćwiczeń z zachowań organizacyjnych prowadzonych przez mgr Jolantę Sobol-Wojciechowską. Referat zawiera takie informacje jak: Pojęcie etyki, Zachowania etyczne, uwarunkowania etyki indywidualnej, obszary ?wrażliw...

Etyka w biznesie – społeczna odpowiedzialność organizacji

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

05.01.11 - Etyka w biznesie – społeczna odpowiedzialność organizacji 1) Społeczna odpowiedzialność i organizacje Organizacja jako zbiór jednostek, odnosi się do otoczenia w sposób często powiązany z etycznymi dylematami i dec...

Konflikty wewnętrzne organizacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

KONFLIKTY WEWNĄTRZORGANIZACYJNE Istotą jest nauczyć się z nimi żyć i posiąść umiejętność radzenia sobie z konfliktem Należy stosować reguły tzw. Poprawności funkcjonowania zespołów 6 REGUŁ POPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW: 1. Zadania stawiane to

Reakcje strategiczne organizacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

REAKCJE STRATEGICZNE ORGANIZACJI NA OTOCZENIE STRATEGIA – to plan działania w długim horyzoncie czasowym, który charakteryzuje się dwiema cechami: - cele - zasoby RELACJA – każda organizacja tworzy określony system, w ramach podsystemów złożonych z tej organizacji oraz organizacji znajdującyc...

Standardy etyczne i biznesowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666

Standardy etyczne i biznesowe Etyka indywidualna - uwarunkowania Etyka - osobiste przekonania na temat dobrych i złych zachowań Zachowanie etyczne - zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi Zachowanie nieetyczne - zachowanie, które nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi normami s...

Zachowanie grupowa w organizacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

ZACHOWANIA GRUPOWE W ORGANIZACJI: Cele jednostki Cele organizacji GRUPA – co najmniej dwie osoby kierowane przez osobę trzecią KOMITET – grupa powołana do powzięcia decyzji ZESPÓŁ – grupa złożona z trenera i jego współpracowników KOŁO – grupa osób, które współpracują dla rozwiązania konkretny...

Zachowania organizacyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Istota zachowań organizacyjnych: -procesy wewnątrzorganizacyjne -funkcje -role -zachowania i postawy OTOCZENIE PROCESY WEWNĄTRZORGANIZACYJNE Funkcje Zachowania Organizacyjne Role Procesy wewnątrzorganizacyjne: 1. Procesy związane z pracą 2. Uczenie się 3. Zabawa (wieczory integracyjne)...

Zmiany w organizacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Zmiany w organizacji Natura zmian organizacyjnych Zmiana organizacyjna - istotne zmiany we wszystkich lub niektórych częściach organizacji; Bodźce do zmian - organizacje dostrzegają konieczność zmian kiedy coś powiązanego z organizacją już się zmieniło bądź zamierza się zmienić: bodźce zewnętrzn...