Mgr Joanna Szymczak

note /search

Konstruowanie przypisów i bibliografii

  • Techniki prac umysłowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2261

ĆWICZENIE IV W bibliografii i w przypisach ogromne znaczenie mają kropki i przecinki. Krzysztof Rubacha, Metodologia badań nad edukacją Przypisy: I.   System Europejski: Wiem z jakiej książki są cytaty Można objaśnić pewne kwestie 1. Odwołanie do książki polskiego autora: K.

Strategie uczenia się - omówienie

  • Techniki prac umysłowych
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2107

ĆWICZENIE III STRATEGIE UCZENIA SIĘ Strategie  Sprawiają, że: uczenie się jest bardziej efektywne  Ułatwiają i przyspieszają proces uczenia się  Ułatwiają powtarzanie Strategie powtarzania:  Podkreślanie: Ułatwia znalezienie ważnej części tekstu  Zapiski na marginesie: Najczęści...

Całościowe uczenie się - omówienie

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

CAŁOŚCIOWE UCZENIE SIĘ DZIELI SIĘ NA: 1.Strategia integracji emocjonalnych i intelektualnych osobowości: -edukacja wczesna i nie tylko -pedagogika Gestalt (tzw. Pedagogika postaci) -twórczym, obustronnym dostosowaniu miedzy organizmem, a otoczeniem(KONTAKT) -JA-MY-TO-GLOB -można tu wyróżnić n...

Uczenie się w perspektywie behawioralnej - omówienie

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2296

TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA -ĆWICZENIA Przedstawiciele behawioryzmu- Thorndike, Pawłow, Skinder, Watson. 1.Rola ucznia -uczy się ściśle określonych schematów -dąży do osiągnięcia określonych celów -naśladuje nauczyciela -szybka reak...

Model nauczania -dyskusja

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1554

DYSKUSJA Inne nazwy: dyskurs Cele: ma rozwijać myślenie uczniów, pobudzać ich do nauki oraz nauczyć umiejętności komunikowania się Teorie w tle: podstawy teoretyczne- wzorce wymiany, badania nad językiem, komunikowanie się Planowanie zajęć modelu: ustalenie zadań dydaktycznych, zorientowanie ...

Model nauczania podającego

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757

MODEL NAUCZANIA PODAJĄCEGO Inne nazwy: metoda organizującej zapowiedzi Teoria w tle: pojęcie struktury wiedzy, psychologia uczenia się materiału znaczącego, psychologia poznawcza związana z reprezentowaniem i przyswajaniem wiedzy ...

Model nauczania pojęć - omówienie

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1288

MODEL NAUCZANIA POJĘĆ Inne nazwy: model kształtowania pojęć Teoria w tle: Piaget – psychologia rozwoju człowieka, Bruner – psychologia poznawcza, filozofia, ...

Model nauczania problemowego

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 875

MODEL NAUCZANIA PROBLEMOWEGO Inne nazwy: metoda projektów, autentyczne uczenie się, nauczanie zakotwiczone Cele: wyrobienie w uczniach umiejętności badawczych i rozwiązywania problemów; dać uczniom okazję do odegrania ról ludzi dorosłych; umożliwić uczniom zyskanie wiary we własne zdolności umy...

Model uczenia się we współpracy

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1351

MODEL UCZENIA SIĘ WE WSPÓPRACY Inne nazwy: brak Cele: sprzyja podnoszeniu motywacji i integracji; sprzyja zrozumieniu, badaniu wiedzy na określonych informacjach Teorie w tle: Dewey, Thelen Planowanie zajęć modelu: wybranie odpowiedniej metody – składanka, technika strukturalna, badania zespo...