Mgr Janusz Czyż - strona 6

Ustawowe zasady ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Ustawowe zasady ubezpieczeń społecznych. Zasady: 1. Powszechności - ustawie tej podlegają osoby fizyczne, które na terytorium RP prowadzą jakąkolwiek działalność zarobkową lub otrzymują z jakichś tytułów świadczenia. art. 5 Art. 5.  1. Ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obow...

Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów w sprawach z zakresu ubezpiecze...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Właściwość rzeczowa sądów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - sądu rejonowego, stanowi o tym art. 477 8 §2 KPC: § 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: 1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do

Wypadek przy pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Pojęcie wypadku przy pracy składa się z 3 elementów: 1. zdarzenie nagłe, 2. w wyniku zewnętrznej przyczyny, 3. pozostające w związku z pracą. Pojęcie „wypadku przy pracy” nie obejmuje drogi do i z pracy. Wprowadzono jednak odrębne zdarzenie chronione - wypadek w drodze do i z pracy - nastąpiło wię...

Wysokość zasiłku chorobowego i okres jego pobierania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Okres zasiłkowy ( okres tak długi, jak długo pobierany jest zasiłek chorobowy) to bardzo istotna konstrukcja. Okres zasiłkowy wyznacza ramy uzyskiwania zasiłku chorobowego. Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania p...

ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH To podstawowy podmiot, który realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, przedstawiony w rozdziale 7 ustawy o systemie. ZUS od czasu wejścia z życie nowej ustawy o systemie został wyp...

Zakres podmiotowy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I RENTOWEGO     Zakres ten  jest ustalony w art. 6 ustawy o systemie. Przepis ten określa enumeratywnie  tytuły obowiązkowego ubezp. emeryt. - rent. ( podstawę powstania obowiązkowego ubezp. emeryt.-rent. stanowią tylko podmioty wymienione w ust. 1i2- ...

Miejsce prawa pracy w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

MIEJSCE PRAWA PRACY W SYSTEMIE PRAWA 1.prawo pracy jest jedną z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin prawa, gdyż krzyżuje się z niemal wszystkimi pozostałymi działami prawa. Jest ono prawem prywatnym jak i prawem publicznym, gdyż służy interesom prywatnym i indywidualnym jak i ogólnym. 2.w pr...

Podmiotowe przkształcenia stosunku pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

PODMIOTOWE PRZEKSZTAŁCENIA STOSUNKU PRACY 1.przejście zakładu pracy na innego pracodawcę-przejęcie jednostki organizacyjnej, w której są zatrudniani pracownicy przez inny podmiot 2.obecna konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego części podobna jest do tej, którą posługiwał się kz w art. 476§1m...

Pojęcie i zakres zbiorowego prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

POJĘCIE I ZAKRES ZBIOROWEGO PRAWA PRACY 1.zbiorowe prawo pracy wyrosło z dwóch pni: a)prawa koalicji -przepisy dotyczące związków zawodowych, związków pracodawców, układów zbiorowych pracy -uznawane w państwach demokratycznych -uprawnienia właścicielskie pozostają niewzruszalne -układy zbiorowe ...