Mgr Janusz Czyż - strona 5

Ubezpieczenie osoby duchownej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Ubezpieczenie osoby duchownej Pojęcie duchownego zostało zdefiniowane w ustawie o systemie:   Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem alumnów

Techniki zabezpieczenia a ubezpieczenie gospodarcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 448

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE A UBEZPIECZENIE GOSPODARCZE Podobieństwa i różnice w obydwu rodzajach ubezpieczeń. Ubezp. gospodarcze wykształciły się w toku rozwoju na ubezp. typu majątkowego i osobowego. Z ubezpieczeniem społecznym porównywać będziemy ubezpieczenie gospodarcze osobowe Podobieństwa: w ...

Ubezpieczenia osób pobierających zasiłki,stypendia i świadczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego Jeśli chodzi o pracowników, korzystanie z urlopu wychowawczego jak i macierzyńskiego, jest to okres zawieszenia stosunku pracy. Oznacza to, że zachowuje sie status prac...

Ubezpieczenie społeczne pracownika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Pracownicy   Najważniejszą i najliczniejszą grupą osób objętych obowiązkowym ubezp. społ. są pracownicy. Definicja pracownika jest uściślona w art.2 KP. Osoba która spełnia kryteria z tego art. nabywa status ubezpieczonego automatycznie, jako skutek następczy powstania stosunku pracy. Czyli, stos....

Ubezpieczenia społeczne rolnika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW:   Rolnicy wyłączeni są z zakresu reformy wprowadzonej ustawa o ubezpieczeniu społecznym. Objęci są odrębną regulacją  z 20.12.1990 - ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.   Akcentuje się to, że ubezp. społ. rolników to tak naprawdę ustawa typu zaopatrzenio...

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE Ubezpieczenie wypadkowe - odpowiedzialność regulowana jest odrębnymi ustawami - w zasadzie ustawy te oparte są na zasadach ryzyka. Ustawy te wprowadzały odpowiedzialność cywilnoprawną, co miało swoje wady, m.in. długość postępowania, nieprzewidywalność rozstrzygnięcia, konie...

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Mamy 3 modele ochrony zdrowia na świecie: Model pierwszy - o charakterze scalonym ; obejmuje łącznie ochronę zarówno w związku z brakiem środków pieniężnych spowodowanych niezdolnością do pracy jak i ochronę w związku z pomocą zdrowotną. To jest tzw. Ubezpieczenie chorobow...

Umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

UMOWY MIĘDZYNARODOWE w dziedzinie ubezpieczenia społecznego.   Po raz pierwszy wymienione są w Konstytucji z 1997 roku. W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych dotyczą praw i obowiązków obywateli. Wymagają zgody uprzednio wyrażonej w ustawie. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu st...

Unia Europejska a zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

# UNIA EUROPEJSKA Powstała na gruncie struktur gospodarczych. Jej początki to Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Atomowa, a w 1957 powstała EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza. Traktat o utworzen...