Mgr Janusz Czyż - strona 4

Rolnicy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

ROLNICY:   Grupę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń społecznych stanowią rolnicy. Dotyczy ich ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników  z dnia 20.12.1990. Jest to odrębna regulacja prawna, zarówno jeśli chodzi o unormowanie materialno-prawne, jak i organizację i strukturę ubezp. społ...

Struktura organizacyjna ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1820

Struktura organizacyjna ZUS-u W strukturze ZUS-u można wyodrębnić : 1.centralę 2.terenowe jednostki organizacyjne Jeżeli ZUS ma osobowość prawną, to wszystkie jednostki mieszczące się w jego strukturze mają taki sam charakter prawny. Zakres rzeczowy działania centrali oraz podział na jednostki w...

Technika zapotrzebowania społecznego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

TECHNIKA ZAOPATRZENIA SPOLECZNEGO Jakie są cechy tej techniki? Podobieństwa i różnice do poprzedniej? Technika ta adresowana jest nie do ogółu osób zarabiających, ale do wyłącznie do wybranych grup osób, ktore wyodrębnione sa ze wzg. Na określony tytuł do ochrony. Ten szczególny tytuł uzasadnia p...

Techniki opiekuńcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

TECHNIKI OPIEKUŃCZE Technika ta ma najszerszy zakres podmiotowy. Adresowana jest do wszystkich obywateli, a także do cudzoziemców, którzy przebywają legalnie na terytorium naszego państwa. Świadczenia z pomocy społecznej wyplacane są wyłącznie na terytorium RP, co jest przejawem zasady terytoriali...

Techniki zabezpieczenia oraz ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

TECHNIKI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ]   [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Temat ten łączy się ze wspomnianym art. 67 Konstytucji, w którym ustawodawca po raz pierwszy użył terminu „zabezpieczenie społeczne”. Powstała dyskusja, czy zabezpieczenie s...

Ubezpieczenia chorobowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

UBEZPIECZENIA CHOROBOWE Jest to ubezpieczenie najwcześniejsze - ze względu na częstotliwość ryzyka występującego jako główny przedmiot ochrony tego ubezpieczenia. Wiemy, że np. pierwsza ustawa bismarckowska z 1883r. była ustawą o ubezpieczeniu chorobowym, co najlepiej sygnalizuje wartość, rangę teg...

Ubezpieczenia społeczne - zarys oglny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Ubezpieczenia społeczne - zarys ogólny Współczesny system ubezpieczeń społecznych powstał wskutek długotrwałej ewolucji. Jego celem jest zapewnienie osobom ubezpieczonym środków do życia w przypadku czasowej lub trwałej zdolności do pracy. Początkowo (XIX w) obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, ...

Ubezpieczenie dobrowolne od początku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Ubezpieczenie dobrowolne od początku Chodzi o dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które co do zasady rozszerzają zakres podmiotowy ubezp. społecznego, ponieważ ustawodawca wprowadza możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia w różnych innych z góry określonych sytuacjach, nie przewidz...

Ubezpieczenie dobrowolne kontymuowane

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE KONTYNUOWANE Tę formę określa w podstawowym zakresie art.10 ustawy o systemie. Przepis ten odgrywa w aktualnym stanie prawnym istotną rolę, ponieważ zezwala na kontynuowanie ubezpieczenia dobrowolnego przez praktycznie nieograniczony czas. Kontynuowanie w tej formie polega ...

Ubezpieczenie dobrowolne równoległe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE RÓWNOLEGŁE Regulowane w art.9 ustawy o systemie. Szczegółowo ustala on w jakich okolicznościach, przy jakich tytułach możliwe jest równoległe ubezp. emeryt.-rentowe dobrowolne. Kończąc omawianą tematykę dobrowolnego ubezp. emeryt.-rentowego - w szczególności możliwość dobro...