Mgr Janusz Czyż - strona 10

Urlopy bezpłatne i okolicznościowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

URLOPY BEZPŁATNE I OKOLICZNOŚCIOWE 1.zgodnie z art.174§1 pracodawca może na wniosek pracownika udzielić mu urlopu bezpłatnego 2.okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze 3.istnieje dopuszczalność umownego zastrzeżenia możliwości odwołania ...

Warunki nabycia prawa do emerytury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO EMERYTURY 1.Ustawa z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mówi o warunkach nabycia uprawnień do świadczeń i zasad ustalania ich wysokości. Zasady i tryby przy...

Zakres regulacji prawa pracy i systematyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

ZAKRES REGULACJI PRAWA PRACY I JEGO SYSTEMATYKA 1.prawo pracy obejmuje: -kodeks pracy -akty prawne wykonawcze do kodeksu pracy -ustawy uzupełniające lub rozwijające regulacje kodeksowe -akty wykonawcze do tych ustaw 2.akty związkowe-akty prawne związane z kodeksem pracy 3.do prawa pracy zalic...

Źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

ŹRÓDŁA PRAWA PRACY 1.źródła prawa pracy tworzą piramidę: -Konstytucja, -kodeks pracy, inne ustawy i konwencje międzynarodowe, -normatywne akty wykonawcze -ponadzakładowe układy zbiorowe pracy -zakładowe układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania 2.patrząc z perspektywy socjologi...

Funkcje prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

FUNKCJE PRAWA PRACY 1. Funkcja ochrony interesów pracowniczych -pełnią te normy prawne, które ograniczają swobodę stron umowy o pracę w kształtowaniu treści umowy o pracę. -widoczna jest potrzeba wzmożenia ochrony interesów pracowniczych, strony ekonomicznie słabszej -normy prawa pracy pełnią tą ...

Geneza prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2478

GENEZA PRAWA PRACY 1.prawo pracy należy do najmłodszych dyscyplin prawa. Jego narodziny związane są z ukształtowaniem kapitalistycznych stosunków gospodarczych. Instytucja umowy o pracę wykształciła się już w prawie rzymskim locatio conductio operarum umowa o świadczenie usług -zawierana tylko z lu...