Mgr inż. Zofia Zięba - strona 2

Grunty organiczne - powstanie i właściwości

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1470

Grunty organiczne, powstawanie, właściwości. Grunt organiczny- grunt rodzimy, w którym zawartość czesci organicznych jest wieksza niż 2%. Podział: - grunty próchnicze; grunty nieskaliste, w których zawartość części organicznych jest wynikiem weget...

Rodzaje drenaży korpusu zapory-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1722

Jaka jest rola drenaży ułożonych wzdłuż korpusu zapór ziemnych ograniczających zbiorniki wodne? Rodzaje drenaży korpusu zapory Duży wpływ na warunki przepływu filtracyjnego pod zaporą maja drenaże, które spełniają role elementu ujmującego i ...

Jednoosiowa konsolidacja gruntu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1617

Jednoosiowa konsolidacja gruntu. Wyznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości Konsolidacją nazywamy zjawisko zmian objętościowych gruntu (odkształceń) zachodzących w wyniku wypierania wody z porów. Konsolidacja jednoosiowa w występuje gdy obciążona warstwa ma nieograniczone wymiary w planie, a ob...

Kolo Mohra-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 826

Koło Mohra- pozwala znaleźć wykreślnie wartości naprężeń normalnych i stycznych w dowolnym kierunku, a także określić naprężenia główne i kierunki główne. GRAFICZNA INTERPRETACJA NAPRĘŻEŃ -

Mechanika gruntów-kolokwium nr 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1771

KOLOKWIUM 1 1. Do jakiej głębokości należy wbić ściankę szczelną obudowy wykopu, aby w dnie wykopu nie wystąpiło zjawisko kurzawki ze współczynnikiem n2. Obliczenie to wykonać metodą najkrótszej drogi filtracji. Zad. 2. Metodą najkrótszej drogi ...

Mechanika gruntów-kolokwium część fundamentowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 959

KOLOKWIUM II - część fundamentowa Zad.1. Fundament o długości 10,0 m i szerokości 2,0 m przekazuje na grunt całkowite obciążenie Q = 8000 kN. Głębokość posadowienia fundamentu wynosi 1,0 m poniżej powierzchni terenu. Podłoże gruntowe do g...

Mechanika gruntów-kolokwium nr 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 399
Wyświetleń: 812

Zadanie 1: Uzupełnij tabelę Kurcze nie wiem- nazwa? :P symbol wzór jednostka (1-n) ρsg+nρwg IL Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (ρs- ρd)/ ρd Zadanie 2: Naprężenie [kPa] Czas [min] 25 50 100 200 100 50 25 0 25 50 100 200 1 19,853 18,411 17,602 16,784 16,02 16,59 ...

Mechanizm tarcia cząstek gruntów spoistych i niespoistych-opracowanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Mechanizm tarcia cząstek gruntów spoistych i niespoistych - W przypadku ścinania gruntów mamy do czynienia z oporem tarcia suwnego i obrotowego, gdyż przy poślizgu strefowym jednej warstwy gruntu po drugiej występuje opór nie tylko w powierzchniach poślizgu, lecz i opór wynikający z obrotu ziaren w ...

Metoda FELLENIUSA-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2261

Metoda FELLENIUSA: Mając dane zbocze oraz dane o gruncie (γ, Ф, c) wybieramy środek o kołowej linii poślizgu. Następnie dzieli się bryłę ograniczoną zboczem i powierzchnią poślizgu na pionowe bloki o szerokości 0,1R, objętości Vi, Szerokość bryły przyjmuje się bi = 1. Oblicza się ciężar poszczególn...