Mgr inż. Roman Rybak

Grafika komputerowa - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Roman Rybak. Notatka składa się z 2 stron. Grafika komputerowa Przykłady zastosowań: *interfejsy użytkownika *wykresy w biznesie, nauce i technologii *kreślenie i pr...

Grafika rastrowa - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

Roman Rybak. Notatka składa się z 5 stron. Grafika rastrowa System RGB jest systemem ADDYTYWNYM i ma zastosowanie przede wszystkim w wyświetlaniu obrazu na ekranach monitorów i odbiorników TV. Mamy zastosowanie tam gdzie mamy do czynien...

Logotypy i znaki towarowe - zasady projektowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Roman Rybak. Notatka składa się z 2 stron. Logotypy i znaki towarowe zasady projektowania Tożsamość, wizerunek, komunikacja Tożsamość Corporate Identity Nazwa Logo Druki Cena Produkt Potencjał inteligencji (Corporate intelligance) jakość usług...

Reprezentowanie krzywych i powierzchni w grafice komputerowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456

Roman Rybak. Notatka składa się z 3 stron. Reprezentowanie krzywych i powierzchni w grafice komputerowej Reprezentacja krzywej przez zbiór punktów: odcinkami liniowe - nie oddaje dokładnie kształtu gładkiej krzywej uciążliwy opis (dużo punktów) Kosztowna - przy każdej transformacji należy przelic...

Dokumentacja techniczna budowlana

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2793

Roman Rybak. Notatka składa się z 1 strony. Stopnie dokładności na rysunkach architektoniczno - budowlanych: Pierwszy stopień - podziałka 1 : 100 (mniej szczegółowe opracowanie rysunku przedstawiające obiekt w ujęciu s...

Połączenia elektryczne i zabezpieczenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

Roman Rybak. Notatka składa się z 4 stron. Działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego normalny stan pracy: Rezystancja zewnętrzna naskórka : ok. 100 k Ὠ Rezystancja wewnętrzna (ciała człowieka): ok. 1 k Ὠ Prawo Ohma: I r = Rn dąży do 0 - pot człowieka jest bardzo dobrym elektrolitem. I faza prz...

Projektowanie instalacji eketrycznych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Roman Rybak. Notatka składa się z 1 strony. PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mieszkaniowe i biurowe instalacja elektryczne odbiorcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny charakteryzować się następującymi wa...

Projektowanie obiektów i procesów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

Roman Rybak. Notatka składa się z 4 stron. ISTOTA PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE - (wg definicji prakseologicznej) działanie złożone, wielopodmiotowe, przeprowadzone zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany przy pomocy specjalnych metod. Przedmiotem zarządzania przedsięwzi...

Materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1589

Grafika wektorowa wykorzystuje matematyczny opis kształtów i linii np.: Odcinek x1, y1 b=1 kolor= Trójkąt a=5 kolor=0,2550,0 Koło r=3, kolor=0,0255 Atrybuty obiektów: Atrybuty matematyczne: Opis matematyczny kształtu Położenie w przestrzeni Wymiary itp. Atrybuty wpływające na wygląd obiektów: Wypeł...

Pytania na zaliczenie - model CMYK

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Opisac model CMYK Co to jest kąt rasta Określanie wielkości pliku *.TIF uzyskanego w wyniku skanowania Opisać liniowe i nieliniowe narzędzia korekcji. Jak otrzymuje się Trójkąt Sierpińskiego opisac system RGB Źródła uzyskiwania plików rastrowych Wymień najczęściej stosowane