Mgr inż. Paweł Chrobot - strona 2

Zinterpretuj graniczny odstęp czasu

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Zinterpretuj graniczny odstęp czasu, odstęp podążania, odstęp minimalny Graniczny odstęp czasu α - wartość odstępu czasu w strumieniu głównym, który jest wykorzystywany przez 50% strumienia podporządkowanego do wykonywania manewru. Odstęp podążania β - wartość średnia odstępów czasu w jakich pojazd...

Punkt charakterystyczny na skrzyżowaniu ulic

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Punkt charakterystyczny na skrzyżowaniu ulic - to punkt skrzyżowania na którym mogą tworzyć się kolejki. Współczynnik obciążenia: g = dla strumienia priorytetowego tylko dla punktów wjazdowych W jakim zakresie mogą zmieniać się intensywność strumieni w punkcie kolizji [0,s] - dla podporządkowane...

Punkt przecięcia

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

punkt przecięcia - jest to punkt w którym może utworzyć się kolejka ze względu na podporządkowanie jednego strumienia do drugiego. ślad punktu przecięcia - jest umownym punktem, który wyraża konflikt dwóch strumieni dla strumienia priorytetowego, dla którego nie utworzy się kolejka. Jest to używane...

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla punktu kolizji

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 161

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla punktu kolizji M / D / 1 M / Ek / 1 M - Poissonowski system zgłoszeń D - stały czas obsługi Ek - czas obsługo według modelu rozkładu Erlanga 1 - jedno stanowisko obsługi ...

Wyjaśnij model struktury skrzyżowania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Wyjaśnij model struktury skrzyżowania Są to bloki połączone sprzężeniem, które opisują oddziaływania miedzy blokami. Opis układu geometrycznego skrzyżowania na poziomie punktów charakterystycznych dokonuje się za pomocą identyfikacji punktów i charakteryzacji punktów charakterystycznych. ...

Wymień modele rozproszenie grup pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Wymień modele rozproszenie grup pojazdów: -Model Robertsona ( z dyskretnym czasem) x(i+T)= (t)+(1- ) x(i+T-1) - współczynnik rozproszenia i - krok dyskretyzacji - przedział dyskretyzacji - Model Egerta (z ciągłym czasem) (t) = s,0 ...

Konflikt statyczny

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

konflikt statyczny - występuje w miejscu krzyżowania się trajektorii strumienia gdy jeden strumień ma priorytet nad drugim konflikt dynamiczny - występuję gdy pozostaje kolejka, która uniemożliwia zjazd ze skrzyżowania konflikt eliminowany - jest to taki konflikt, który zostaje eliminowany przez

Procesy kolejowe w ruchu drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Procesy kolejowe w ruchu drogowym -wjazd na płatną autostradę -przewężenie dróg -punkt kolizji na skrzyżowaniach ulic -linie zatrzymań na skrzyżowaniach sterowanych ...