Mgr inż. Mirosław Urbański

Oscyloskopy i generatory

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1785

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 19 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla studentów WIP Temat: POMIARY OSCYLOSKOPOWE GENERATORY materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki wyłącznie do użytku wewnętrznego przez studentów WIP...

Transformator jednofazowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2016

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 4 stron. KATEDRA ELEKTROTECHNIKI  LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI    Temat ćwiczenia  POMIARY TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO      1.  WPROWADZENIE      Transformator  jest to urządzenie, w którym następuje przekazywanie energii elektrycznej z  jednego ob...

Badanie silnika asynchronicznego

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1554

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 10 stron. INSTRUKCJA BADANIE SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 3-FAZOWEGO KLATKOWEGO Cel ćwiczenia : POZNANIE ZASADY DZIAŁANIA SILNIKA 3-FAZOWEGO KLATKOWEGO 1.Wprowadzenie teoretyczne. Najpowszechniej stosowaną w napędach przemysłowych

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla Student_w WIP

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 2 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla Studentów WIP TEMAT: BADANIE TRANSFORMATORÓW Cel ćwiczenia Zapoznanie się z działaniem transformatora oraz mierzenie parametrów za pomocą urządzen pomiarowych.Wyróżniliśmy 3 stany pracy transfo...

Silnik indukcyjny klatkowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1694

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 5 stron. SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY    1.   Budowa i zasada działania silników indukcyjnych    Zasadniczymi  częściami  składowymi  silnika  indukcyjnego  są  nieruchomy  stojan   i  obracający  się  wirnik...

Silnik klatkowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2093

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 18 stron. Zakład Nap ę dów Wielo ź ródłowych  Instytut Maszyn Roboczych Ci ęŜ kich PW  Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  Ć wiczenie M2 - instrukcja    Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych:   silnik klatkowy, silnik pier ś cieniowy   Data wykon...

Sprawozdanie z Badania Transformatorów

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1435

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 5 stron. Sprawozdanie z Badania Transformatorów Wprowadzenie Transformator jest statyczną maszyną elektryczną (1 lub 3-fazową) służącą do przetwarzania energii prądu przemiennego o napięciu pi...

Sprawozdanie silnik

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1274

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 4 stron. Sprawozdanie z badania silnika indukcyjnego 3-fazowego 1.Wstęp Silniki asynchroniczne, zwane potocznie indukcyjnymi są maszynami na prąd przemienny. Wyróżnia się trzy tryby pracy takiej ma...

Ochrona przeciwporazeniowa

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 45 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki  dla studentów PW                              Temat:    BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA URZĄDZEŃ  ELEKTRYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1kV    materiały pomocnicze do laboratorium podstaw elektrotechniki   wyłącznie do uŜytk...

Silnik indukcyjny trzy fazowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 13 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki  dla studentów WIP                              Temat:    SILNIK INDUKCYJNY 3 FAZOWY    materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki  wyłącznie do użytku w...