Mgr inż. Grzegorz Wesołowski - strona 2

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- struktura kapitałowo-majątkowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

STRUKTURA KAPITAŁOWO- MAJĄTKOWA 4.1 Aktywa stałe= aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Rok bieżący= 14601130 Rok poprzedni = 14044397 Wniosek: Wystąpił wzrost aktyw stałych o = 556733, co jest spowodowane wzrostem aktyw trwałych względem roku poprzedniego. 4.2...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW STAŁYCH KAPITAŁEM WŁASNYM = WSKAŹNIK POKRYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM WŁASNYM Rok poprzedni= 70,2 Rok bieżący= 69,3 Wniosek: W zakładzie mięsnym aktywa trwałe są w pełni pokryte kapitałem własnym co świadczy o zachowaniu złotej reguły finansowej. Pokrycie to spadło w ...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wskaźniki kapitałów własnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitały własne oraz obciążenia przedsiębiorstwa obcym źródłem finansowania 3.1 Stopień wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał własny Rok poprzedni= 58,8 % Rok bieżący= 54,9% ∆ = 3,9 pkt % 3.2 Stopień obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami Rok poprzedn...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wstęp

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

2. Wstępna analiza bilansu oraz rachunków zysków i strat 2.1 Analiza pozioma 2.1.1 AKTYWA AKTYWA rok poprzedni rok bieżący odchylenie struktura (w %) zmiana w ptk % dynamika (w %) tempo LP. (w zł) poprzedni bieżący A AKTYWA TRWAŁE 14 044 3...