Mgr inż. Grzegorz Wesołowski

Wykład - dźwignia finansowa operacyjna, całkowita.

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Finanse
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358

Dźwignia finansowa, operacyjna, całkowita. Stopień konkurencyjności spółek zależy między innymi od relacji kosztów do przychodów ze sprzedaży, wypracowywanych w toku bieżącej działalności.  W celu zmierzenia  tej zależności stosować moż...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- analiza pionowa bilansu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1792

ANALIZA PIONOWA- BILNASU 2.2.1 UDZIAŁ AKTYW TRWAŁYCH W AKTYWACH OGÓŁEM: Rok poprzedni= 83,7 % Rok bieżący= 79,2 % ∆ = 4,5 % Wniosek: Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w 2008r. zmalał wobec roku poprzedniego o 4,5%. 2.2.2 Udział aktyw obrotowych w aktywach ogółem Rok poprzedni= 16,25 % ...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- analiza pionowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

ANALIZA PIONOWA 5.1.2.1 Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży Rok bieżący= 167,07 Rok poprzedni= 148,1 Wniosek: Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży dla zakładu mięsnego w roku bieżącym wyniosła 167,07 %. Oznacza to, że zakład w roku bieżącym o...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- cykle

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Cykl obrotu zapasami w dniach Cykl obrotu zapasami w dniach = średni stan zapasów / przychody netto ze sprzedaży * 360 Rok poprzedni= 9,38 Rok bieżący= 17,60 Wniosek: Cykl zakładu wynosi 17 dni w roku bieżącym, co oznacza, że ten poziom odpowiada 17 dniom odnowy zapasów dla zrealizowania określonej...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- kapitał obrotowy netto

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO- ( kapitał pracujący) Kapitał obrotowy netto zakładu mięsnego dla roku poprzedniego wynosił: -211828. Natomiast dla roku bieżącego -17745. Wniosek: W zakładzie mięsnym nie występuje kapitał obrotowy netto, gdyż aktywa stałe przewyższają kapitał stały, co określa się mianem ...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Model Du Ponta a) dla roku bieżącego = 0,37 b) dla roku poprzedniego = 0,32 Wniosek: Wskaźnik dla roku bieżącego w Modelu du Ponta wynosi 0,37. W zakładzie mięsnym występuje korzystne zjawisko, ponieważ wskaźnik rentowności kapitału własnego wynikający z Modelu du Ponta jest wyższy niżeli wskaźnik ...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa Płynność finansową przedsiębiorstwa można ocenić na podstawie następujących wskaźników: 6.1 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej -CR Aktywa bieżące= aktywa obrotowe - należności z tytułu dostaw...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- poziom zadłużenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

POZIOM ZADŁUŻENIA 8.1 Wskaźnik ogólnego zadłużenia ROK POPRZEDNI= 0,41 ROK BIEŻĄCY= 0,45 Wniosek: Wskaźnik ten dla zakładu mięsnego jest niższy od optymalnego przedziału. Świadczy to o sile finansowej zakładu i tym, że sama potrafi finansować swoją działalność i majątek. W porównaniu z rokiem po...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- produktywność

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

PRODUKTYWNOŚĆ 7.1 Wskaźnik produktywności aktyw ROK POPRZEDNI= 1,62 ROK BIEŻĄCY= 1,61 Wniosek: 1 zł zaangażowana prze zakład mięsny „Smak - Górno” generuje 1,62 zł przychodu, w odniesieniu do milionowych sum są to ogromne przychody uzyskiwane dzięki 1 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wskaźni...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- rentowność

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

RENTOWNOŚĆ 9.1 Rentowność sprzedaży (marża zysku ze sprzedaży) Marża zysku ze sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży Rok poprzedni= 0,054 Rok bieżący= 0,036 Wniosek : Ile zysku ze sprzedaży generuje 1zł przychodów uzyskanych z podstawowej działalności- 1zł w roku bieżącym wy...