Mgr inż. Grzegorz Dobrzyński

Narysuj typową strukturę magistralową systemu pomiarowego

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Narysuj typową strukturę magistralową systemu pomiarowego , zdefiniuj CAN. CAN — Controla Area Network Nazwa CAN określa tak magistralę, jak i protokół przesyłu danych. Jego praktyczne wykorzystanie zapoczątkowali producenci drogich mare...

Podstawowe własności funkcji autokorelacji procesu ergodycznego

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

Podstawowe własności funkcji autokorelacji procesu ergodycznego. Weźmy pod uwagę proces ergodyczny w pełni nieokreślony, z wyjątkiem dla możliwości występowania stałej składowej DC; wtedy wartość autokorelacji, gdy opóźnienie  τ  ± ,  jest ró...

Przebiegi funkcji autokorelacji

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

Omów, podaj własności i narysuj przykładowe przebiegi funkcji autokorelacji. Funkcja autokorelacji danych przypadkowych opisuje ogólną zależność wartości danych w czasie t, od wartości w innym czasie  (t + τ) (patrz rys. 1).   Rys. 1  Funk...

Sieci jednokierunkowe (feedforward)

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1442

Sieci jednokierunkowe (feedforward) Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe cieszą się największym zainteresowaniem spośród wszystkich znanych architektur sztucznych sieci neuronowych. Spowodowane jest to prostą ich strukturą - łatwą do opisani...

Uczenie sieci jednokierunkowych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Uczenie sieci jednokierunkowych Uczenie sieci jednokierunkowych może być realizowane w trybie nadzorowanym (z nauczycielem) i trybie nienadzorowanym (bez nauczyciela). Uczenie w trybie nadzorowanym wymaga znajomości oczekiwanych odpowiedzi neuronów poszczególnych warstw. Niestety znane są one tylko ...

Zdefiniuj pojęcie funkcji widmowej gęstości mocy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337

Zdefiniuj pojęcie funkcji widmowej gęstości mocy, narysuj jej przebiegi dla typowych znanych ci sygnałów (szum biały, sinusoida, przebieg mechaniczny, przebieg dolnopasmowy). Widmowa gęstość mocy [G(f)] - jedna z funkcji charakteryzuj...

Omów strukturę jednokierunkowej sieci neuronowej

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Omów strukturę jednokierunkowej sieci neuronowej. Na czym polega proces jej uczenia. Na strukturę neuronową składają się neurony oraz łączące je synapsy. Z synapsami związane są wagi synap...

Stacjonarny, ergodyczny

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Co to znaczy, że sygnał jest: stacjonarny, ergodyczny? Sygnał stacjonarny to taki sygnał, którego charakterystyki statyczne (wartość średnia, wartość średnia kwadratowa

Z jaką częstotliwością należy próbkować sygnał pomiarowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Z jaką częstotliwością należy próbkować sygnał pomiarowy, co nazywamy aliazingiem. Sygnał pomiarowy należy próbkować z częstotliwością przynajmniej 2 razy większą od częstotliwości sygnału wejściowego. Dzięki temu unika się aliasingu, czy...