Mgr inż. Barbara Rubińska-Jończy

note /search

Materiały budowlane, Materiały kamienne

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Materiały budowlane
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 5075

...Uzyskane ze sztucznego rozdzielenia i obróbki skał lub rozdrobnienia w wyniku naturalnego procesu np. wietrzenia -skały rodzime zbudowane z materiałów albo spojonych ze sobą cząstek tego samego materiału Lu kilku innych. Minerały – substancje naturalne (pierwiastki lub związki chemiczne) o...

Sprawozdanie - materiały budowlane dotyczące technologii betonu

  • Politechnika Śląska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 406
Wyświetleń: 6748

Sprawozdanie dotyczy technologii betonu. Notatka ma 7 stron i składa się z części takich jak: składniki zaprawy, oznaczenie konsystencji świeżej zaprawy, oznaczenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy, oznaczenie ilości składników, oznaczenie wytrzymałości stwardniałej zaprawy budowlanej, oznacz...

Materiały budowlane - sprawozdania

  • Politechnika Śląska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 11214

Pierwsze sprawozdanie ma 6 stron, zapisane jest w formacie *.pdf i porusza zagadnienia takie jak: oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu metodą "PiK"(PN-73/C-04021), oznaczenie penetracji asfaltu (PN-75/C-04134), oznaczenie ciągliwości...