Mgr inż. Antoni Myłka

Obliczenia ciągu poligonowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1883

Obliczenia ciągu poligonowego 1. Azymuty boków nawiązania na podstawie czwartaków A= 2. Obliczenia sumy praktycznej kątów = 96,0540+102,7900+100,0355+101,2145=0, 3. Obliczanie sumy teoretycznej kątów =Ap-Ak+n* = 0,1100 4. Obliczanie odchyłki kątowe...

Pomiar kąta poziomego- sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezja
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4165

Pomiar kąta poziomego Data rozpoczęcia ćwiczenia: 2011-05-07 godz. 14:00 Data zakończenia ćwiczenia: 2011-05-07 godz. 18:00 Miejsce robót: Szczecin, ul. Żołnierska, teraz za budynkiem Akademi Morskiej Właściwie wykonany teodolit powinien prawidło...

Wyznaczanie przewagi libeli- sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Temat nr 7. Wyznaczanie przewagi libeli 1. Sprzęt niwelator z libelą niwelacyjną na lunecie, teodolit z libelą kolimacyjną, łata niwelacyjna, ruletka 25 m, szkicownik, dzienniki pomiarowe, 2. Miejsce odbywania ćwiczeń Korytarz w przyziemiu budynk...

Analiza pomiarów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

Analiza Metoda domiarów prostokątnych: Sposób tycznie linii łączących Grupa dokładnościowa szczegółów terenowych punkty osnów/ linie pomiarowe I i II III   Długość linii do tyczenia Węgielnicą dwupryzmatyczną lub           w dowolny sposób do 150m do 200m             Pomiary wykonywaliśmy w I grupi...

Pomiar sytuacyjny metodą biegunoewą-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1925

POMIAR SYTUACYJNY METODĄ BIEGUNOWĄ: Metoda biegunowa pomiaru sytuacyjnego jest sposobem określania położenia punktów sytuacyjnych, która polega na bezpośrednim wyznaczeniu ze stanowiska instrumentu domiarów biegunowych. Domiarami biegunowymi punktu sytuacyjnego P , określającymi jego położenie wzg...

Zasady wykonywania pomiarów osnowy geodezyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

Zasady wykonywania pomiarów osnowy geodezyjnej Osnowa geodezyjna jest to usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, utrwalonych w terenie znakami geodezyjnymi, dla których matematycznie określono ich wza jemne położenie i dokładność us...